Evenement

  • Evenementen
25 juni 2019
Code challenge VRC i.s.m. tiRCas en TIAS

Deze bijeenkomst is vol. Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.

De Vereniging van Registercontrollers (VRC), de EMFC-opleiding van TIAS School for Business and Society en tiRCas (de RC alumnivereniging van TIAS) nodigen u uit voor de 9e editie van de interactieve ‘VRC Code Challenge'. Dé gelegenheid om met uw collega RC's te discussiëren over professioneel ethische kwesties. De VRC Code Challenge wordt wegens succes herhaald. U komt toch ook?

• Wanneer handelt u "goed" als RC? 
• Wanneer doet u te weinig en wanneer teveel?
• Hoe ruim neemt u uw verantwoordelijkheid?

Wij organiseren dit seminar om de VRC Gedragscode (de Code) voor de Registercontroller (RC) meer tot leven te brengen. U gaat in groepen aan de slag met een aantal door RC's zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden. Uit deze voorbeelden blijkt in welke situaties de RC zoal wordt geconfronteerd met professioneel ethische vragen en kwesties. Met name op het terrein van een van de vijf centrale waarden uit de Code: Professionaliteit, Objectiviteit, Deskundigheid, Integriteit en Geheimhouding (afgekort: PODIG). Na het analyseren van de voorbeelden in groepen wordt er "gechallenged'. Welke rol moet de RC spelen inzake integriteit?

​Op deze wijze wordt het verantwoordelijkheidsdomein van de Registercontroller ingekaderd. De sessie is sterk interactief, waarbij de praktijkvoorbeelden een centrale rol spelen. Op deze manier werken wij als professionals samen aan de ethiek van onze professie. 

​Deelname is uitsluitend mogelijk voor RC's en beperkt tot 80 deelnemers.

Aanmelding:

Deze bijeenkomst is vol. Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.

Deze avond zal voor een deel in groepen per moreel onderwerp zijn ingedeeld. ​U dient daarom bij uw aanmelding te kiezen voor een moreel onderwerp (voorkeur 1 en 2) dat u óf het meest aanspreekt óf dat het meest passend is omdat u bijvoorbeeld tijdens deze avond een situatie wilt bespreken dat onder het desbetreffende onderwerp valt. Daarom vragen wij u nu alvast na te denken over professioneel ethische (morele) kwesties die u als RC binnen uw eigen werkgebied tegenkomt (of bent gekomen).

Zoek een RC