Evenement

  • Evenementen
28 september 2018
Alumni VU Registercontrollers

Openingssymposium. 

Eind augustus start het 33ste cohort van de Controllersopleiding. 

In lijn met ons voortdurende streven de ontwikkelingen voor te zijn, zullen we tijdens het Openingssymposium 2018 ingaan op een nieuw perspectief voor de controller, namelijk dat van de 'creërende controller'. De 'creërende controller' weet dat het verkregen inzicht in het reilen en zeilen van het bedrijf – de business intelligence – ‘slechts’ het startpunt is voor verdere ontwikkeling en ontwerpt daarom ook de ‘future state’ op basis van intelligence. Tijdens het Openingssymposium staan we stil bij condities die daarvoor nodig zijn en hoe een controller baat kan hebben bij principes van ontwerpend onderzoek. 

Ook zullen we graag onze  ervaringen van het afgelopen jaar delen van het in ons programma integreren van data analytics, robotics en andere ontwikkelingen op het vlak van dataficering en digitalisering. 

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Alumnivereniging van de VU.

Heb je geen uitnodiging per mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar  info@vurcalumni.nl.

Zoek een RC