Evenement

  • Evenementen
13 december 2018
Branche meeting publieke sector

Om de contacten tussen de leden RC in hun eigen branche te stimuleren en het contact tussen de vereniging en haar leden te bevorderen, start de VRC met Branche Meetings. De eerste Branche Meeting wordt georganiseerd voor de leden die actief zijn bij de (semi-)overheid.

Wouter Swolfs, Founder & Facilitating Strategist bij WhiteRabbit geeft een lezing over Smart Cities:

“Toekomstmuziek of smart tech? Wat zijn de elementen van een duurzame wijk voor gezond en plezierig leven?”

In een smart city worden Technologie en Internet of things gebruikt om de stad te beheren en te besturen. Door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te verkleinen, wordt de levenskwaliteit verhoogd. Wouter Swolfs gaat in op digitalisering en de impact daarvan op ons persoonlijke en professionele leven.

Daarna volgt een discussie onder leiding van Piet Klop, partner bij Public Values, en specialist op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG is een bepaling opgenomen die voorschrijft dat een organisatie moet aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de bepalingen uit de AVG. Aan dit aspect is tot nu toe weinig aandacht besteed. In de discussie wordt vanuit het perspectief van accountability aangegeven op welke wijze mogelijk invulling kan worden gegeven aan deze bepaling en wat dit voor de RC kan betekenen in de dagelijkse praktijk. Piet Klop zal de discussie leiden aan de hand van een aantal stellingen.

Het programma wordt afgesloten met een borrel en bescheiden buffet.

Programma
16.30-17.00u    Ontvangst (met koffie en thee)
17.00-17.45u    Lezing door Wouter Swolfs
17.45-18.30u    Discussie o.l.v. Piet Klop
18.30-19.15u    Borrel/buffet

Wil je je kennis over de slimme stad en de AVG vergroten? Sta je open voor nieuwe contacten of wil je bestaande contacten aanhalen, zodat je van elkaar kunt blijven leren? Meld je dan aan! 
Ook andere leden RC zijn van harte welkom. Deze Branche Meeting is gratis toegankelijk voor maximaal 50 deelnemers.

U kunt zich tot één dag voor het evenement aanmelden.
Zoek een RC