Evenement

  • Evenementen
26 juni 2018
Branchegroep Verzekeringen

Dinsdag 26 juni organiseren de Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen (NBA accountants in business), het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en de verslagleggingscommissie van het Verbond van Verzekeraars de bijeenkomst: Informatiewaarde stakeholders: "Why I care".

Onderwerp
De verslaglegging en verantwoording bij verzekeraars kennen vele vormen en zijn groot in volume en complexiteit. Ze zijn er om de stakeholders te bedienen, zodat zij goed invulling kunnen geven aan hun rol en verantwoordelijkheden. De vraag is of het ook zo wordt beleefd en of het wellicht beter zou kunnen.

Vragen centraal

  • Welke informatie halen de diverse stakeholders uit de diverse rapportage(stromen)?
  • Wat doen zij daar vervolgens mee?
  • Voorzien de huidige rapportages hen in hun informatiebehoefte?
  • Staat de toevoegde waarde van deze informatie wel in relatie tot de geïnvesteerde tijd en effort om het te realiseren?

Dialoog met stakeholders

  • de (beleggings)analisten;
  • DNB/EIOPA;
  • de controlerend accountant;
  • management/directie; en
  • Raad van Commissarissen.

We vragen hen toe te lichten wat zij met de veelvoud aan rapportages doen en wat voor hen van belang is. Hoe geven zij vorm aan hun analyses? Hoe gebruiken zij de rapportages ten behoeve van hun oordeelsvorming? En dit in het licht van de toekomst: welke ontwikkelingen zien zij op ons afkomen?

Doel bijeenkomst
Het vergroten van het begrip van wat met de informatie in de rapportages gebeurt. Inzicht verkrijgen in 'wie gebruikt wat nou eigenlijk waarvoor.' En is er vervolgens ruimte voor betere afstemming? Zouden de verschillende vormen van informatievoorziening aan de verschillende stakeholders beter aan elkaar geknoopt worden?

Doelgroep
Informatiewaarde stakeholders: “Why I care” bijeenkomst is uitermate geschikt voor actuarissen en financials werkzaam bij/voor verzekeringsmaatschappijen.

Programma

14.00 - 14.30 uur Ontvangst
14.30 - 14.45 uur Opening, kaders
14.45 - 16.00 uur Deel I: pitches externe stakeholders
16.00 - 16.30 uur Pauze
16.30 - 17.45 uur Deel II: pitches interne stakeholders
17.45 - 18.00 uur Wrap-up
18.00 uur Borrel

Aanmelden:
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de NBA

Zoek een RC