Evenement

  • Evenementen
12 april 2018
Jaarcongres Public Controlling 2018

De public controller en de effectiviteit van publiek maatschappelijke organisaties

De doelstellingen van publiek maatschappelijke organisaties hebben direct maatschappelijke invloed en liggen vaak op de langere termijn. Het op koers brengen en houden van deze publiek maatschappelijke organisaties is dan ook geen sinecure, waarbij het vaststellen hoe doelmatig wordt gehandeld een groot vraagstuk is.
Tijdens het congres onderzoeken we vanuit wetenschap en praktijk welke bijdrage de public controller levert of kan leveren aan het op koers houden van publiek maatschappelijke organisaties. Allemaal organisaties die op één of andere manier een maatschappelijke functie zonder primair winstoogmerk hebben en met publiek geld worden gefinancierd. Naast het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen betreft het ook ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en
goededoelenorganisaties.

Programma
10.00 - 10.05 Welkom door mr. Mark Somers, voorzitter EICPC
10.05 - 10.15 Opening door dagvoorzitter drs. Peter Pennekamp, adviseur en bestuurder bij toezichtsorganen en not-for-profit organisaties
10.15 - 10.45 Prof. Dr. Sandra van Thiel, hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Het meten van effectiviteit met prestatie-indicatoren is niet zonder problemen in het publieke domein. Wat kun je doen om die problemen te verminderen? Ook wordt een link gelegd naar de rol van de controller en het gegeven dat publiek maatschappelijke organisaties vaak werken in een keten.
11.00 -11.30 Drs. Hans van Leeuwen, bestuurder / CFO Prorail
Het samenspel van de manager met de controller, internal auditor en riskmanager bij het bereiken van doelen.
11.45 - 12.15 Drs. Henk Breukink, diverse Raden van Toezicht in publieke en private sector o.a. Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool InHolland, tot 2017
De rol van de Raad van Toezicht bij het op koers houden van de organisatie en de relatie daarbij met de controller en auditor.

12.15 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.00 Parallelsessies – 1e ronde
Workshops met een interactief karakter waarbij het ontmoeten en elkaar inspireren over het thema voorop staat. Vanuit de praktijk spreken de deelnemers over wat effectiviteit voor hen inhoudt en wat zij er aan doen om hier zicht op te krijgen. Met een rondetafelsessie, drs. Pieter Jellema CPC, (Erasmus Universiteit), Erik de Haan CPC (Haga Ziekenhuis).
14.15 - 15.00 Parallelsessies - 2e ronde
Met een rondetafelsessie, drs. Pieter Duisenberg (ex Tweede Kamerlid, nu voorzitter Vereniging van Universiteiten), drs. Magda Chedi-van Hall MPC CPC (gemeente Rotterdam).
15.15 - 15.45 Drs. Remco de Vos, directeur Financiën en Control Rijkswaterstaat
De controller vertelt over zijn rol en bijdrage aan het op koers houden van de organisatie.
16.00 - 16.45 Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, oud praktijkhoogleraar Risicomanagement Universiteit Twente, diverse maatschappelijke functies op het gebied van veiligheid
Hoe inspecties een rol spelen in veiligheidsbeleid.
16.45 - 16.55 Wrap up door de dagvoorzitter
16.55 - 17.00 Sluiting
17.00 - 18.00 Netwerkborrel

Zoek een RC