Evenement

  • Evenementen
29 oktober 2019
Professionele Ethiek event Alumni VU RC

Het bestuur van de Alumnivereniging VU RC nodigt haar leden uit voor hun Professionele Ethiek event.

Drie sprekers zijn bereid gevonden om bezoekers mee te nemen in hun recente onderzoek naar actuele thema’s rondom Professionele Ethiek.

De sprekers en de thema’s:

 Tiny Winter – Governance (1PE)

Onderzoeksvraag:
De vraag is of er aanbevelingen voor de raden van toezicht zijn op te stellen voor het implementeren van het begrip belangenverstrengeling in de praktijk van het toezicht in de zorg die recht doen aan het doel van de ‘governance code’ en tegelijk handvatten kunnen bieden voor de praktische uitvoering van deze code, die situationeel een grote diversiteit kan hebben.

Marianne van de Rest – Reward systems (1PE)

The question is: if and how reward systems can contribute to reducing or even preventing unethical leadership. Unethical leadership has been examined from an internal perspective from the perspective of the board of directors. The focus was on the topics: ‘Tone at the Top’, Ethical Leadership and Culture.

Caroline Schoone – Bankierseed (1 PE)

Onderzoeksvraag:
Welke omstandigheden in organisaties dragen bij aan een goede werking van de bankierseed?

Programma:
Vanaf 18.00 Inloop
18:00 inloop/tekenen PE lijst
18.30 Intro
18:45 Tiny Winter
19:30 Marianne van de Rest
20.30 Koffie pauze
20:45 Caroline Schoone
22.00  Einde (geen borrel)

PE punten worden toegekend naar rato van bijgewoonde lezingen.

Sluit aan bij deze interactieve workshop voor de meest recente inzichten van deze actuele thema’s. Er zijn 200 plekken beschikbaar.

Aanmelden voor deze activiteit kan tot 15 Oktober alleen via de persoonlijke email verstuurd naar leden. 

Zoek een RC