Evenement

  • Evenementen
14 oktober 2019
Professionele ethiek: leren van incidenten (algemene sectoren)

Deze bijeenkomst is vol. Je kunt jezelf niet meer inschrijven.

De VRC en EY organiseren in het najaar een tweetal seminars ‘Professionele ethiek: leren van incidenten’ in samenwerking met Controlverse, de RC alumnivereniging van de Universiteit van Amsterdam. Dit is een goede gelegenheid om met je collega RC's te discussiëren over morele kwesties, integriteit en incidenten in jouw sector.

RC’s en de organisatie waar zij werken worden soms geconfronteerd met ’morele kwesties en incidenten. Deze zijn zelden zwart of wit, goed of slecht en dat is lastig! VRC en EY organiseren deze seminars om hierover met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

Op beide dagen verdelen we de deelnemers in twee groepen naar de kwesties en incidenten die zij in hun specifieke functie tegenkomen. Dit stimuleert de interactie en de kwaliteit van het gesprek tijdens de bijeenkomst. De twee groepen zijn verdeeld in:

  1. Interne kwestieshet gaat hierbij om morele kwesties en incidenten op collega niveau.
  2. Externe kwestieshet gaat hierbij om morele kwesties en incidenten op boardroom / regulator niveau.

Tijdens de seminars krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Ontwikkelingen op het gebied van integriteit en ethiek?
  • Omgaan met morele kwesties, integriteit en incidenten?
  • Ervaringen uit de praktijk: wat werkt, wat niet?
  • 1 uniforme aanpak voor alle bedrijven?
  • Hoe ruim neem je als RC jouw verantwoordelijkheid?

Het seminar start met een plenaire sessie. Michel Grummel RA van EY Forensic & Integrity services geeft een introductie over het thema ‘Professionele ethiek: leren van incidenten’. Waar hebben we het over? Wat staat er op het spel? Vervolgens gaan de deelnemers in twee groepen uiteen en onder begeleiding aan de slag. Concrete voorbeelden uit de eigen werkpraktijk worden ingebracht door de deelnemers en besproken. Tot slot komen de deelgroepen weer bijeen en worden ervaringen met elkaar gedeeld en wordt de plenaire sessie afgesloten. 

Op deze wijze wordt de verantwoordelijkheid van de RC behandeld en nader ingevuld. De sessie is sterk interactief, waarbij de praktijkvoorbeelden een centrale rol spelen. Wij rekenen erop dat u van tevoren nadenkt over morele kwesties die u als RC binnen jouw eigen werkgebied tegenkomt (of bent gekomen). Wij verwachten van jou dat je minimaal één morele kwestie voorafgaand aan het seminar deelt met de gespreksleiders. EY zal jouw morele kwestie vertrouwelijk behandelen en alleen als input gebruiken voor deze bijeenkomst. Op deze manier werken wij als professionals samen aan de ethiek van onze professie. 

Meld jezelf op tijd aan als deelnemer want vol = vol! Je kunt jezelf aanmelden voor de sector en het type kwestie (intern dan wel extern) dat het meeste bij jou past. De deelname is kosteloos en levert 3 PE-punten/uren op.

Zoek een RC