Evenement

  • Evenementen
05 juli 2018
VRC Netwerkontwikkeling: GDPR + Finance: debt & capital structuring

VRC Netwerkontwikkeling nodigt u uit voor de zomer-editie van het Deloitte Update Café. Hiervoor zijn twee actuele onderwerpen voor u geprogrammeerd:   

GDPR
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking: de General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze wetgeving is om EU-burgers meer controle over hun persoonlijke gegevens te geven. De gevolgen die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt zijn aanzienlijk. Privacy zal structureel een noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering moeten worden en de GDPR stelt hier hoge eisen aan. Bedrijven dienen onder meer zicht te hebben op de verwerking en tijdige vernietiging van persoonsgegevens; bovendien dienen ze een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan bij overtreding van de GDPR hoge boetes opleggen, die kunnen oplopen tot wel 4% van de jaaromzet. Niet onbegrijpelijk dat veel bedrijven de GDPR als een obstakel zien, welke veel inspanning en eventuele hoge kosten met zich meebrengt. Deloitte heeft een ander perspectief en ziet ook kansen.

Finance: debt & capital structuring
Het financieringslandschap is continu in beweging. Een duidelijke trend is dat de rol van banken in de kredietverlening aan bedrijven aan belang afneemt. Maar wat zijn de alternatieven voor bancaire financiering? Is het interessant om naar alternatieven te kijken, terwijl uw huisbank met een aantrekkelijk aanbod komt?

Deze vragen zullen onder andere beantwoord worden in de presentatie Finance: debt & capital structuring. Bovendien zullen worden behandeld:

  • de huidige stand van zaken van bancaire financiering
  • een overzicht van financieringsalternatieven
  • de verwachte ontwikkelingen in de financieringsmarkt.

Deze nieuwste inzichten van Deloitte-experts worden u aangeboden in een aangename sfeer, waarbij u uiteraard volop de mogelijkheid heeft om contact te leggen met uw peers. Bovendien kunnen bij volledige deelname aan dit Deloitte Update Café erkende PE-punten worden verkregen!

Het programma:

 

15.30 – 16.00 uur 

Ontvangst

16.00 – 17.00 uur 

GDPR

17.00 – 18.00 uur 

Finance: debt & capital structuring

18.00 – 19.00 uur 

Borrel

Aanmelding
U kunt zich via deze link aanmelden. Deloitte Update Café wordt u volledig kosteloos aangeboden.

Zoek een RC