Bijeenkomst

Code challenge VRC i.s.m. VU RC Alumni Vereniging (VOL)
30 november 2017
Code challenge VRC i.s.m. VU RC Alumni Vereniging (VOL)

VRC Code Challenge op donderdagavond 30 november bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VOL)
3 PE punten, deelname is kosteloos

De VRC, de EMFC-opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Alumni VU Registercontrollers nodigen u uit voor de 7e editie van de interactieve ‘VRC Code Challenge' op donderdagavond 30 november 2017 in Amsterdam.

Dé gelegenheid om met uw collega RC's te discussiëren over professioneel ethische kwesties. De VRC Code Challenge wordt wegens succes herhaald. 

U komt toch ook?
• Wanneer handelt u "goed" als RC? 
• Wanneer doet u te weinig en wanneer teveel?
• Hoe ruim neemt u uw verantwoordelijkheid?

Wij organiseren dit seminar om de VRC Gedragscode (de Code) voor de Registercontroller (RC) meer tot leven te brengen. U gaat in groepen aan de slag met een aantal door RC's zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden. Uit deze voorbeelden blijkt in welke situaties de RC zoal wordt geconfronteerd met professioneel ethische vragen en dilemma's. Met name op het terrein van een van de vijf waarden uit de Code: Professionaliteit, Objectiviteit, Deskundigheid, Integriteit en Geheimhouding (afgekort: PODIG). Na het analyseren van de voorbeelden in groepen wordt er "gechallenged'. Welke rol moet de RC spelen inzake integriteit?

​Op deze wijze wordt het verantwoordelijkheidsdomein van de Registercontroller ingekaderd. De sessie is sterk interactief, waarbij de praktijkvoorbeelden een centrale rol spelen. Op deze manier werken wij als professionals samen aan de ethiek van onze professie. 
 

Zoek een RC