Bijeenkomst

  • Evenementen
07 februari 2019
VRC Regio Meeting Arnhem

Agile Control: de gevolgen van agile werken voor de control functie

In steeds meer organisaties wordt agile gewerkt, met als primair doel waardecreatie voor de klant. Beoogde voordelen zijn snellere time-to-market, hogere kwaliteit, risicoreductie, verhoogde productiviteit en meer tevreden medewerkers. Omdat onderwerpen als waardecreatie en doelrealisatie onderwerpen zijn waaraan de controller een prima bijdrage kan leveren, is de vraag gerechtvaardigd wat de rol van de controller in deze beweging moet zijn. In de praktijk zien we echter dat controllers niet of nauwelijks betrokken zijn bij de agile transitie. Intussen groeit de omvang van het budget dat wordt besteed aan zelfsturende teams en zijn deze teams verantwoordelijk voor een steeds groter deel van de geleverde output. Tijd dus om in actie te komen. In deze lezing vertellen Eelko Plomp en Martin Hofman over hun ervaringen met dit onderwerp bij onder meer de NS en Schiphol.

Eelko Plomp is sinds 2016 interim controller en change manager bij EIFFEL. Hij is sinds 2002 werkzaam geweest als business controller, manager P&C en Concerncontroller bij onder meer de SVB, EBN en via EIFFEL bij Ahold, Aegon en de NS. Het afgelopen jaar heeft hij zich als Certified SAFe 4 Agilist verder verdiept in het onderwerp agile control, met als doel oplossingen te bieden aan organisaties die het maximale uit hun agile transitie willen halen. 

Martin Hofman werkt inmiddels 2 jaar als interim Agile Controller bij Schiphol Group waar hij zich zowel in de theorie als de praktijk van Agile werken heeft verdiept. Eerder deed Martin ruim 10 jaar werkervaring op bij verschillende projectenorganisaties zoals ProRail, Imtech en Liberty Global. Als je het Martin vraagt, moet je als controller vooral begrijpen wat het spanningsveld is tussen Agile en traditioneel werken. Daarnaast moet je als controller in een Agile omgeving voldoende lef hebben om structureel veranderingen door te voeren.

U kunt zich tot één dag voor het evenement aanmelden.
Zoek een RC