Bijeenkomst

 • Finance Operations & Reporting
06 juni 2019
BTW Control Framework (locatie: Amsterdam)

Btw-relevante beslissingen worden op alle afdelingen binnen uw organisatie genomen. Bij het inboeken van een factuur, het opstellen van een overeenkomst of het implementeren van nieuwe software. Btw is een vitaal en complex onderdeel in uw organisatie, maar leveranciers en medewerkers maken weleens een inschattingsfout en de belastingdienst is onverbiddelijk.

Hoe houdt u grip op al deze verschillende btw-processen binnen uw organisatie? Welke beheersingsmaatregelen heeft uw organisatie genomen om btw-risico’s af te dekken? Welke rol is hiervoor weggelegd voor u als controller? Centraal in deze training staat het vormgeven van het Taks Control Framework, specifiek  voor de btw-problematiek in uw organisatie.

Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat u lid bent van de NBA.

Inhoud

 • Actuele onderwerpen in de btw (inclusief een korte opfriscursus btw);
 • Het identificeren van btw-risico’s in uw organisatie;
 • Het bepalen van btw-processen en beheersmaatregelen bij geïdentificeerde risico’s;
 • Het geven van een adequate follow-up aan de geïdentificeerde risico’s;
 • Het implementeren van beheersingsmaatregelen;
 • Het monitoren van de geïmplementeerde beheersingsmaatregelen.

Na afloop van de training:

 • Is uw kennis over btw bijgespijkerd;
 • Beschikt u over de basisvaardigheden om btw-risico’s te identificeren en weet u hier een adequate follow-up aan te geven;
 • Bent u in staat om beheersingsmaatregelen op het gebied van de btw op te stellen en te monitoren;
 • Heeft u een praktisch Tax Control Framework, specifiek gericht op de btw-problematiek in uw organisatie.
U kunt zich tot één dag voor het evenement aanmelden.
Zoek een RC