Bijeenkomst

  • Performance Measurement & Management Control
20 juni 2019
Cost Accounting / ABC voor verzekeraars (loc: Ams)

Het opzetten van een goed en transparant kostprijssysteem is voor verzekeraars geen dagelijkse kost. Voor de interne bedrijfsvoering wordt immers niet vaak gebruik gemaakt van kostprijzen. In vergelijking met bijvoorbeeld andere sectoren, sturen financiële instellingen eerder op capaciteit dan op marge. De toezichthouder vraagt echter steeds vaker inzicht in de berekening van specifieke kostprijzen.

Deze cursus gaat over cost accounting, specifiek voor de verzekeringsbranche. Wat is het doel en de werking van Activity Based Costing (ABC)-modellen? Hoe kijken toezichthouders naar kostprijsmodellen? Hoe voer je ABC-modellen in?

Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat u lid bent van de NBA.

Inhoud
  • Ontwikkeling cost accounting in Nederland 1945 - 2019: van financial accounting naar management & cost accounting. Werking van ABC en TDABC;
  • Doel cost accounting voor verzekeraars: customer/product profitability, process control, responsibility accounting;
  • Bedrijfsbrede ABC-modellen voor verzekeraars. Toelichting met twee cases;
  • Eisen van DNB (e.g. vereist onderscheid eerste en doorlopende kosten) en AFM (e.g. wet BGFO III) aan kostprijsmodellen;
  • Aan de slag: hoe reken je kosten en uren toe aan processen, klanten en producten? (casus 45 minuten);
  • Hoe gaat externe accountant om met controle kostprijsmodellen?
  • Overzicht ICT-tooling voor kostprijsberekening;
  • Do’s en don’ts bij invoering ABC bij verzekeraars.
Inschrijven
Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.
Uw gegevens
Uw privé adres
Uw contact gegevens
Uw organisatie

Zoek een RC