Bijeenkomst

  • Strategie & Verandermanagement
14 juni 2019 - 21 juni 2019
Verander- en implementatiemanagement (Loc: Ams)

Als Business Controller bent u voortdurend bezig om de wensen van de business te realiseren, zodat een bijdrage kan worden geleverd aan de strategische doelstellingen van uw organisatie. Dit kunnen verbeteringen zijn als kostenreductie, een snellere time-to-market of kwalitatief betere producten of diensten dan de concurrent. Continu verbeteren, ofwel continu veranderen, is voor steeds meer organisaties het streven.

Het succes van een verandering wordt in grote mate bepaald door gedrag en interactie tussen (groepen) mensen. Het individuele- en groepsgedrag binnen een organisatie bepaalt het (project)succes. Tegelijk blijkt echter dat veranderen van houding en gedrag vaak lastig is. Van belang is dat er binnen een (project)organisatie oog is voor de kwaliteit van relaties.

Alle betrokkenen die (bij)sturing geven aan de (project)organisatie dienen zich minimaal te realiseren welke dynamiek er kan ontstaan vanuit de ‘onderstroom’ in een organisatie. Zij moeten hier, al dan niet met hulp, rekening mee kunnen houden en op inspelen, zodat de organisatie- of projectdoelen worden behaald.

Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat u lid bent van de NBA.

Inhoud
  • De succesfactoren bij verandermanagement
  • Het ‘vier ballenmodel’ bij veranderingen
  • Werken met de ‘onderstroom’ van organisaties
  • Verbeteren van de eigen relaties binnen de (project)organisatie
U kunt zich tot één dag voor het evenement aanmelden.
Zoek een RC