Bijeenkomst

  • Professionele ethiek
19 juni 2019
Professionele ethiek, publieke sector (Loc: Ams)

Deze training is helaas volgeboekt. Deze training, voor de publieke sector, is ook gepland op 29 oktober.

Ethisch gedrag heeft heel veel te maken met zakelijk succes. Echter, in de praktijk blijkt dat men vaak de ethische aspecten over het hoofd ziet. En als de ethische aspecten van een situatie wel onderkend worden, is het niet altijd duidelijk hoe te handelen. Zelfs als het helder is hoe ethisch te handelen, dan komt het nog vaak voor dat men dat niet doet.

Deze workshop hanteert een praktisch perspectief op bedrijfsethiek. Vanuit verschillende invalshoeken gaan we in op uitgangspunten van de bedrijfsethiek en de uitdagingen van ethisch gedrag in de huidige, uitdagende zakelijke context van Registercontrollers. Het programma heeft als doel u te helpen goed onderbouwde ethische beslissingen te nemen en de acties te ondernemen die nodig zijn om een ethische bedrijfscultuur te implementeren en/of om te gaan met ethische dilemma’s.

Inhoud

Deel 1: Ethiek in context

  • De definitie van ethiek volgens gebruikelijke ethische concepten
  • Verschillende ethische posities en waarden
  • Het belang van vertrouwen en de rol van de Registercontroller in de organisatie
  • Ethische uitdagingen voor Registercontrollers binnen de publieke sector

Deel 2. Ethiek en het individu

  • Persoonlijke vooroordelen en hoe deze van invloed zijn op het ethisch beslissingsproces
  • Wie in de organisatie hebben de belangrijkste invloed op ethische overtuigingen, motivaties en attitudes
  • Persoonlijke overtuigingen, motivaties en attitudes en hoe deze van invloed zijn op de eigen ethische overtuigingen
Zoek een RC