Bijeenkomst

  • Evenementen
16 mei 2019
Congres EICPC

Tijdens dit congres wordt, vanuit wetenschap en praktijk, onderzocht welke gedragsbeïnvloedingen een rol spelen bij publiek maatschappelijke organisaties. Het gaat hierbij om organisaties die met publiek geld worden gefinancierd. Naast het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaat het ook over ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en organisaties van goede doelen. Allemaal organisaties die op één of andere manier een maatschappelijke functie zonder primair winstoogmerk hebben. De doelgroep van het congres zijn controllers, auditors, accountants en verder iedereen die zich met het congresonderwerp bij genoemde organisaties bezighoudt. 
Het programma bestaat uit plenaire en parallelsessies waaraan diverse en uiteenlopende sprekers hun bijdrage leveren. De open sfeer van het congres biedt tijdens de pauzes en netwerklunch volop de gelegenheid tot bijpraten en netwerken.

VRC leden mogen aasn dit congres deelnemen voor de EICPC ledenprijs. 

Het volledige programma staat op de site van de EICPC.

Inschrijven is mogelijk via de EICPC.

 

Zoek een RC