Bijeenkomst

 • Evenementen
29 mei 2019
Interdisciplinair naar een begrijpelijke datakwaliteitsnorm

Deze bijeenkomst is bijna vol. Er zijn nog een paar plaatsen.

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), het Verbond van Verzekeraars en de Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen (BGVM) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) organiseren de bijeenkomst Interdisciplinair naar een begrijpelijke datakwaliteitsnorm.Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van de VRC.

De verwerking van data heeft een substantiële impact op IFRS17 en Solvency II-resultaten bij verzekeraars. Essentieel daarbij zijn de kwaliteit van data én vooral het vertrouwen in die kwaliteit. De  (potentiële) maatregelen om de datakwaliteit te borgen en de wijze waarop anderen van die kwaliteit kunnen worden overtuigd, zijn dan ook van groot belang. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de volgende vragen onder leiding van Jeroen Breen (partner bij CPI Risk, Finance & Governance):

 • Krijgt datakwaliteit binnen de organisaties voldoende aandacht?
 • Hoe meet je datakwaliteit en wanneer is dit acceptabel?
 • Wie is verantwoordelijk voor datakwaliteit?
 • Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten?

De volgende specialisten komen aan het woord:

 • Eddy Vaassen (Hoogleraar Tilburg University);
 • Peter Smit (Controlerend accountant van KPMG);
 • Chris Hofman (EDP auditor van KPMG);
 • Pieter Ettes (Enterprise architect bij Achmea);
 • Tjeerd Degenaar (Actuariële functiehouder van Aegon);
 • Oscar van Ewijk (De Volksbank); en
 • Veronique Hijl (Toezichthouder bij DNB)

Ieder geeft vanuit zijn/haar eigen specialisme een inhoudelijke beschouwing op mogelijke maatregelen om datakwaliteit te borgen, alsmede tegen welke uitdagingen zij in de uitoefening van hun functie aanlopen.

Doel bijeenkomst
Datakwaliteit heeft de voortdurende aandacht van DNB en EIOPA, ook tegen de achtergrond van de 2020 review van Solvency II. Hiernaast komen nóg meer gedetailleerde eisen voor de IFRS 17-verslaggeving. Actuarissen, accountants, IT-specialisten en statistici hebben allen te maken met datakwaliteit, maar spreken daarover een verschillende taal (materialiteit, bandbreedte, etc.).
Tijdens de bijeenkomst delen we kennis en inzichten met elkaar om zo een beter begrip te krijgen van hoe de andere disciplines denken en praten over datakwaliteit.

Doelgroep
Leden van de VRC, het AG, de NBA of het Verbond van Verzekeraars die werkzaam zijn bij/voor verzekeraars.

Programma
13.30 – 14.00 uur Ontvangst
14.00 – 14.15 uur Opening
14.15 – 15.35 uur Deel I: Hoe kijken deskundigen naar datakwaliteit?
15.35 – 15.55 uur pauze
15.55 – 16.55 uur Deel II: Hoe kijken sleutelfunctiehouders naar datakwaliteit?
16.55 – 17.15 uur pauze
17.15 – 17.45 uur Dialoog tussen deskundigen en sleutelfunctiehouders
17.45 – 18.00 uur Sluiting
18.00 uur Borrel

Kosten:
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden:
Aanmelden is mogelijk via de website van de NBA.

Zoek een RC