Bijeenkomst

 • Finance & IT
07 november 2019
Blockchain in de organisatie (loc: Amsterdam)

Blockchain geeft een nieuwe kijk op bestaande business modellen en organisatievormen. Volgens het World Economic Forum is Blockchain dan ook één van de 7 technologieën die (nu al) een disruptieve impact heeft in verschillende sectoren. Blockchain Organiseren is een hernieuwde uitvinding van management. Het gaat over de inbedding van een disruptieve technologie (Blockchain) in een fundamenteel nieuw organisatiemodel (Weconomics).

Deze masterclass gaat over de mogelijkheden van Blockchain voor de organisatiestrategie en hoe Blockchain beheersmatige oplossingen biedt. Maar ook, hoe kan de organisatie deze nieuwe technologie zo snel mogelijk functioneel omarmen en de strategische positie van de organisatie versterken?

Leden van de NBA betalen eveneens de ledenprijs. U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat u lid bent van de NBA.

Inhoud

 • Waarom Blockchain Organiseren? Perspectief op Nieuw Organiseren.
 • Welke problemen kunnen we ermee oplossen?
 • Wat is Blockchain Organiseren?
 • Peer-to-peer netwerk, decentrale boekhouding
 • Nieuw organisatiemodel
 • Waarvoor kun je het gebruiken en waarvoor beter niet?
 • Blockchain in praktijk
 • Domeinen: fintech, organisatie van werk, overheid, supply chain, etc.
 • Functie: identity management, documenten, smart contracts
 • Mogelijkheden: strategie en kansen van blockchain benutten
 • Toepassen: blockchain implementeren en organiseren
 • Aanpak: projectmethoden, eerste stappen. Hoe begin ik morgen een project?
 • Greenfield organiseren versus Brownfield organiseren
 • Projectmatige aanpak van Blockchain Organiseren
 • Omgaan met hypes en weerstanden
U kunt zich tot één dag voor het evenement aanmelden.
Zoek een RC