VRC Finance Academy

Cursus: Cost Accounting / ABC voor verzekeraars

  • Doel cost accounting voor verzekeraars: customer/product profitability, process control, responsibility accounting.
  • Bedrijfsbrede ABC-modellen voor verzekeraars.
  • Werking van ABC en TDABC.
  • Eisen van DNB (e.g. vereist onderscheid eerste en doorlopende kosten) en AFM (e.g. wet BGFO III) aan kostprijsmodellen;
  • Aan de slag: hoe reken je kosten en uren toe aan processen, klanten en producten?
  • Hoe gaat externe accountant om met controle kostprijsmodellen?
  • Overzicht ICT-tooling voor kostprijsberekening.
  • Do’s en don’ts bij invoering ABC bij verzekeraars.
Cost Accounting / ABC voor verzekeraars

Werkwijze
Tijdens deze cursus worden zowel de theorie als praktijkcasussen besproken. Daarnaast gaat u zelf aan de slag en krijgt u praktische handvatten aangereikt.

Voor wie
Financieel managers, controllers, CFO’s, accountants, actuarissen en internal auditors werkzaam bij verzekeraars. Toezichthouders, bijvoorbeeld werkzaam bij DNB of AFM en controlerend accountants van financiële instellingen.

Docent
Drs. Koen Perik RC begon zijn carrière als financieel trainee bij Unilever. Vervolgens werkte hij voor Ernst & Young Consulting in Utrecht. In 2009 richtte hij samen met zijn collega’s SIS Finance op, vanuit de gedachte dat er plaats was in de markt voor een adviesbureau dat toegevoegde waarde kan leveren en dat vanuit de inhoud opereert. SIS Finance kan organisaties als ABN-AMRO, AFM, ARAG, DELA, ING, MN, ministerie van Financiën, ministerie van Binnenlandse Zaken, NN, Yarden tot haar klanten rekenen.

Koen heeft ruime ervaring in het verbeteren van management- en kostprijsinformatie, zowel in de rol van extern adviseur als van programmamanager. Hij adviseerde onder meer de minister van Financiën over het in 2013 verplicht gestelde kostprijsmodel voor complexe producten van verzekeraars. Zijn advies is integraal overgenomen in de wet. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit als visiting lecturer cost accounting (postinitiële RC/controllersopleiding).

Praktisch
Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.
Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. Je kunt je aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat je lid bent van de NBA of EICPC.

Voor vragen
VRC Finance Academy
Drs. Bianca van den Brink
E-mail: financeacademy@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 08

PE-uren 3
Ledenprijs € 225 (vrij van BTW)
Niet ledenprijs € 295 (vrij van BTW)
Start: 13.00 uur, Einde: 16.15 uur
Groep Startdatum
29 november 2019
AMSTERDAM Inschrijven
29-11-2019