VRC Finance Academy

Cursus: De Psychologie van Management Control

  • Van een controlerend naar een motiverend Management Controlsysteem.
  • Hoe kun je een high-performance organisatie creëren met minimaal risico op burn-outs?
  • Ontwikkeling van enabling performance measurement systems.
  • Ontwikkeling van een strategy-focused organization.
  • Zelfdeterminatie versus de principal agent theorie.
  • Autonome versus gecontroleerde motivatie.
  • Werken in zelfsturende teams, continu verbeteren.
  • De rol van co-creatieve strategieprocessen.

"Meer toewijding kun je niet krijgen! Juiste mix van theorie en praktijk en goed inspelend op de vragen van de deelnemers."

"Een zeer welkome blik op management control vanuit het psychologische vak."

De Psychologie van Management Control

Management Control wordt vaak gebruikt als thermometer in de organisatie. KPI’s zijn opgesteld om het bestuur op de hoogte te stellen van hoe het er in de organisatie voor staat. Onderbelicht, maar een tevens zo belangrijk doel van management control is mensen motiveren en in een strategisch goede richting bewegen. Welke psychologische theorieën en modellen liggen hieraan ten grondslag? Hoe kun je mensen motiveren om autonoom te beslissen wat goed is voor de organisatie? En welke KPI’s helpen mensen nu echt in hun werk?

De docent van deze masterclass is Prof. dr. Werner Bruggeman, hoogleraar Management Accounting & Control bij de universiteit Gent en de Vlerick Business School in Gent. De heer Bruggeman is gespecialiseerd in de integratie tussen strategie, organisatie en management control en heeft ruime ervaring bij de begeleiding van bedrijven bij de optimalisatie van hun management controlsystemen.

Werkwijze
De inhoud en opzet van de masterclass is opgebouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek en theoretische concepten. De relatie naar de praktijk wordt gelegd door de uitwisseling van praktische ervaringen, best practices en toepassingen in het (internationale) werkveld.

Voor wie
Je bent Business of Corporate Controller, Manager Finance & Control, financieel directeur / CFO of managers op het gebied van Risk, Governance & Compliance.

Docent
Prof. dr. Werner Bruggeman, hoogleraar Management Accounting & Control bij de universiteit Gent en de Vlerick Business School in Gent en werkt tevens als management control expert bij Delaware Consulting International.
Lees ook het artikel: Management Control: "Een goede controller is ook organisatiepsycholoog"

Praktisch
Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.
Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. Je kunt je aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat je lid bent van de NBA of EICPC.

Voor vragen
VRC Finance Academy
E-mail: financeacademy@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 00

PE-uren 7
Ledenprijs € 595 (vrij van BTW)
Niet ledenprijs € 695 (vrij van BTW)
Start: 9.00 uur, Einde: 17.00 uur
Geen gegevens gevonden