VRC Finance Academy

Cursus: Ethiek dilemmaworkshop

  • Het basisbegrippenkader: ethiek, moraal, waarden, normen.
  • Inzicht in ethiekdilemma's, deze kunnen aanwijzen in praktijkvoorbeelden.
  • Morele kwesties kunnen analyseren op het niveau van belangen, waarden, stakeholders.
  • Reflecteren op de eigen positie en handelen in een morele kwestie.
Ethiek dilemmaworkshop

Deze training is bedoeld voor RC-leden die graag gericht aan de slag willen en meer verdieping willen bereiken met cases uit de praktijk van controllers. Deze workshop is geleide intervisie aan de hand van enkele basisbegrippen uit de ethiek.

Werkwijze
Deelnemers wordt gevraagd zelf een case in te brengen, liefst uit eigen praktijk, en die met anderen te bespreken. Reken op een 30 min. voorbereiding voor het maken van de case. Een format wordt toegestuurd.
De deelnemers committeren zich aan de afspraken: Een ieder komt aan bod en Alles wat wordt besproken, blijft onder ons!

Voor wie
Je bent Business of Corporate Controller, Manager Finance & Control, financieel directeur / CFO of managers op het gebied van Risk, Governance & Compliance.

Docenten
Dr. Rob van Es is als consultant cultuur, ethiek en politiek werkzaam bij publieke als niet-publieke organisaties. Hij heeft meerdere boeken geschreven over het onderwerp en was drie jaar lid van de Commissie Handhaving en Ethiek van de VRC. Tevens is hij parttime UD Organisatiefilosofie bij de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Praktisch
Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.
Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. Je kunt je aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat je lid bent van de NBA of EICPC.

Voor vragen
VRC Finance Academy
E-mail: financeacademy@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 00

PE-uren 3
Ledenprijs € 225 (vrij van BTW)
Niet ledenprijs € 275 (vrij van BTW)
Star: 15.30 uur, Einde: 19.00 uur
Geen gegevens gevonden