VRC Finance Academy

Cursus: Ethiek en morele besluitvorming

  • Ethiek: basisbegrippen, modes en misverstanden.
  • De nieuwe VRC Gedragscode en moresprudentie.
  • Het model voor morele besluitvorming met oefencases.
  • Een case uit eigen ervaring uitwerken, aanleveren en bespreken.
Ethiek en morele besluitvorming

Als finance professional neem je regelmatig besluiten die ook een morele dimensie kennen. Soms staat die morele dimensie zelfs centraal. Dan wordt het wel spannend, want wat besluit je nu precies en waarom? Valt dat achteraf ook uit te leggen aan collega’s op het werk, aan vakgenoten, en eventueel aan de klachtencommissie?

Deze cursus levert een systematische manier van morele besluiten nemen. Met ruime aandacht voor de nieuwe VRC Gedragscode en een case uit je praktijk.

Werkwijze
De cursus bestaat uit twee dagen. De eerste dag bestaat uit interactieve colleges over ethiek en de toepassing van de VRC Gedragscode. Je ontvangt een exemplaar van het Werkboek. Het model voor morele besluitvorming. Dit model wordt uitgelegd en er zijn oefencases. Na de eerste dag ga je met deze inzichten en het model aan de slag met een case uit je praktijk. Op de tweede dag maak je een korte toets over de stof van de eerste dag en er is een college over de verschillen tussen het ethisch en juridisch perspectief. Daarna worden alle individuele cases besproken in de vorm van geleide intervisie. De deelnemers committeren zich aan de afspraken: Een ieder komt aan bod en Alles wat wordt besproken, blijft onder ons!

Voor wie
Je bent Business of Corporate Controller, Manager Finance & Control, financieel directeur / CFO of managers op het gebied van Risk, Governance & Compliance.

Docent
Dr. Rob van Es is als consultant cultuur, ethiek en politiek werkzaam bij publieke als niet-publieke organisaties. Zijn leerboek Professionele ethiek. Morele besluitvorming in organisaties en professies  (2011) werd onder professionals goed ontvangen. Het Werkboek is daar van afgeleid. Hij was drie jaar Ethiek lid van de Commissie Handhaving en Ethiek van de VRC en werkte mee aan de nieuwe Gedragscode. Tevens is hij parttime universitair docent Organisatiefilosofie bij de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
Lees ook het artikel: Via de VRC gedragscode naar professionele ethiek.

Praktisch
Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.
Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. Je kunt je aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat je lid bent van de NBA of EICPC.

Voor vragen
VRC Finance Academy
Drs. Bianca van den Brink
E-mail: financeacademy@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 08

PE-uren 14
Ledenprijs € 995 (vrij van BTW)
Niet ledenprijs € 1.095 (vrij van BTW)
Start: 9.00 uur, Einde: 17.00 uur
Groep Startdatum
20 september en 8 oktober 2019
AMSTERDAM Inschrijven
20-09-2019
5 november en 3 december 2019
EINDHOVEN Inschrijven
05-11-2019