VRC Finance Academy

Cursus: Leidinggeven aan een (project)team

  • Leidinggeven anno nu, de nieuwe uitdagingen en verwachtingen.
  • Reframen van leiderschap, van verticaal naar horizontaal.
  • Teamsamenstelling en -balans.
  • Talent behouden, talent ontwikkelen, wanneer wel en wanneer niet (!) investeren.
  • Inzichtelijk maken van het rendement op investeringen in talent.
  • Leidinggeven aan verschillende generaties.
  • Leidinggeven als vak en de leider als rolmodel.
Leidinggeven aan een (project)team

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor financials met eindverantwoordelijkheid is mensen vinden, binden, boeien en laten groeien en bloeien om de doelen van de organisatie te bereiken. Dit is een lastige opgave in een context waarin de rol van finance verandert en toenemende techniek in databeheer en processen een andere samenstelling en aansturing van teams vraagt. Daarnaast zijn denkbeelden over leidinggeven sterk aan verandering onderhevig. Wat is leidinggeven anno nu en welke rolopvatting en gedragingen vraagt de huidige dynamiek van professionals?  

Tijdens deze masterclass staat specifiek het leidinggeven aan een team centraal. Er wordt aandacht besteed aan veranderende denkbeelden over leidinggeven. Leidinggeven in hiërarchische, lineaire organisatiestructuren passeert de revue om daarna te kunnen verdiepen naar leidinggeven en de bijbehorende mindsets en gedragingen in modernere elastische en platte organisatiestructuren. Ook wordt duidelijk wat de succes- en risicofactoren zijn van zelforganiserende teams en holocratische organisatiestructuren. Het managen van mensen en processen ten behoeve van  de bedoeling van de organisatie staat centraal. Daarnaast gaat het over de vraag hoe je individuele medewerkers en teams kunt laten bruisen van de energie. Want medewerkers die hun werk met hun handen doen kosten evenveel als mensen die hun werk daarnaast ook met hart en ziel doen. Het mooiste is daarom om een team samen te stellen en/of te managen waarin de gezamenlijke doelstellingen zo aanpreken, dat iedereen in de organisatie hetzelfde wil, namelijk toewerken naar de missie van de organisatie. Als medewerker, als team, en als leidinggevende.

Hoe je dat voor elkaar krijgt, leer je in deze tweedaagse masterclass.

Werkwijze
Leidinggeven aan een (project)team is een interactieve hoogwaardige masterclass van twee dagen. Het programma is een praktische vertaling van academische kennis en inzichten over leiderschap en talentmanagement. Je leert hoe je effectief en wetenschappelijk verantwoord leiding kunt geven aan  een team. Er is daarbij veel ruimte om eigen casuïstiek in te brengen als praktijksituatie. Door oefeningen en groepsopdrachten word je je bewust van je eigen leiderschap en leer je hoe je rol als leidinggevende nog beter kunt vervullen ten behoeve van het team en de organisatie.

Voor wie
Je bent Business of Corporate Controller, Manager Finance & Control, financieel directeur / CFO of managers op het gebied van Risk, Governance & Compliance.

Docent
Prof. dr. Lidewey van der Sluis is internationaal expert, spreker, hoogleraar en auteur op het gebied van strategisch talentmanagement en leiderschap.

Praktisch
Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.
Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. Je kunt je aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat je lid bent van de NBA of EICPC.

Voor vragen
VRC Finance Academy
Drs. Bianca van den Brink
E-mail: financeacademy@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 08

PE-uren 14
Ledenprijs € 1.295 (vrij van BTW)
Niet ledenprijs € 1.495 (vrij van BTW)
Start: 9.00 uur, Einde: 17.00 uur
Groep Startdatum
15 en 29 november 2019
AMSTERDAM Inschrijven
15-11-2019