Cursus

Horizontaal Toezicht in de zorg (locatie: Amsterdam)

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

In plaats van gegevensgerichte controles achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen (systeem audits). Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever.

Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat u lid bent van de NBA.

Inhoud

 • Introductie van horizontaal toezicht: het ontstaan, het doel en de uitgangspunten
 • De principes achter horizontaal toezicht en wat dit voor de praktijk betekent
 • Horizontaal toezicht en de samenhang met integraal risicomanagement
 • De overgang van gegevensgerichte controles achteraf naar systeemgerichte controles ‘vooraf’

Programma

Dag 1:
Onderwerpen die behandeld worden:

 • Introductie van HT: het ontstaan, het doel en de uitgangspunten van HT.
 • De principes achter HT en wat dit voor jou betekent.
 • Scope en uitgangspunten HT.
 • Structuur en inrichting van de HT-functie: positie/rapportagelijn, taakverdeling, bemensing en afstemming met andere (toetsende) functies.

Leerdoelen:

 • Begrijpen én kunnen verwoorden wat HT is en welke toegevoegde waarde het voor de (eigen) organisatie heeft.
 • Adviserende rol kunnen oppakken in het HT project.
PE-uren
14
Taakgebied
Performance Measurement & Management Control
Data
09 april 2019
Begin
09:00
Einde
17:00
Locatie
VRC Finance Academy, Burgemeester Stramanweg 105 in Amsterdam
Leden prijs
€ 745 (vrij van btw)
niet Ledenprijs
€ 795 (vrij van btw)

Dag 2:
Onderwerpen die behandeld worden:

 • Risicomanagement en het praktisch gebruik van het landelijke HT control framework.
 • Gebruik van een effectief risico- en control framework toegepast op de eigen instelling om o.a. maatwerk per instelling mogelijk te maken.
 • Integraal risicomanagement systeem en de samenhang tussen risico’s, beheersmaatregelen en systeemgerichte auditing.
 • Kwaliteitsbepalende factoren bij risicoanalyse.
 • De overgang van gegevensgerichte controles achteraf naar systeemgerichte controles ‘vooraf’.

Leerdoelen:

 • De relatie kunnen (uit)leggen tussen risicomanagement en systeemgerichte auditing.
 • Het effectief kunnen gebruiken van effectief risico- en control framework. Het kunnen uitvoeren van een risicoanalyse.
 • Het onderkennen van de factoren die de toegevoegde waarde van de systeemgerichte financial audit bepalen en hoe daarop te ‘sturen’.
 • Gericht de context en kennisbehoefte in kaart brengen om maatwerkvragen te beantwoorden.

Werkwijze
De training horizontaal toezicht in de zorg is interactief en praktisch ingericht. U zult actief betrokken en uitgedaagd worden om uw mening te ventileren. Dit wordt afgewisseld met praktische oefeningen over eigen praktijksituaties. Hierdoor wordt het geleerde direct in de praktijk toegepast.

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten. Deze worden aan u beschikbaar gesteld, zodat u dit materiaal zelf ook kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.

Voor wie
U bent werkzaam in de zorgsector als Business of Corporate Controller, Accountant in Business, Manager Finance & Control, financieel directeur / CFO of managers op het gebied van Risk, Governance & Compliance.

Docent
Deze training wordt verzorgd door drs. Karin van der Lelij RC. Karin verzorgt diverse opleidingen en trainingen voor de zorgsector. Tevens is zij werkzaam binnen uiteenlopende branches als organisatieadviseur/ leidinggevende/ programmamanager/ (agile) coach.

Praktische informatie
Data: 9 en 16 april van 9.00 tot 17.00 uur
Locatie: VRC Finance Academy, Burgemeester Stramanweg 105 in Amsterdam
Parkeren is gratis
Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.

Heeft u vragen?
VRC Finance Academy
Drs. Bianca van den Brink
E-mail: financeacademy@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 08

U kunt zich tot één dag voor het evenement aanmelden.