Cursus

VRC Intervisie

VOL!! Helaas is het niet meer mogelijk om in te schrijven. 

  • Wil je een plek op de wachtlijst? Stuur dan een email naar Bianca van den Brink via b.vandenbrink@vrc.nl.

In 2019 begint de VRC Finance Academy met een speciaal project om intervisie voor RC-leden op een laagdrempelige manier mogelijk te maken.

Waarom intervisie?
Intervisie is één van de meest krachtige vormen van leren, omdat het ten eerste de ervaring van de deelnemer centraal zet en het leren direct toepast in de praktijk. Ten tweede omdat de deelnemer zelf initiatief neemt en houdt tijdens het leren, waardoor het leren duurzaam wordt.

Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat u lid bent van de NBA.

Inhoud
  • Intercollegiale bijeenkomsten rond onderling te bepalen thema’s
  • Ontwikkelen van inzicht in eigen handelen en denkpatronen
  • Dialoog voeren en feedback geven en ontvangen over knelpunten en twijfels op professioneel vlak
  • Uitbreiding van je netwerk

Werkwijze
De VRC leidt een groep ervaren RC-leden intern op tot intervisiecoach van de VRC. De coaches kunnen hierdoor zelfstandig groepen van ongeveer 6 RC-leden begeleiden in intervisie. De intervisie bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur (12 PE-uren), gepland vanaf ongeveer april/mei t/m december.

Tijdstip, data en locatie van de intervisie worden onderling afgestemd. De sessies vinden bij voorkeur plaats bij bijvoorbeeld de VRC of bij de organisatie van een intervisiedeelnemer of -coach, of in toerbeurt.

Van de deelnemers wordt een laagdrempelige fee van € 350 (vrijgesteld van BTW) gevraagd. Uit deze omzet investeert de VRC in de intervisiecoachtraining en begeleiding.

PE-uren
12
Taakgebied
Professionele Ethiek
Data
01 april 2019
Begin
Nader te bepalen
Einde
Nader te bepalen
Locatie
Nader te bepalen
Leden prijs
€ 350 (vrij van btw)
niet Ledenprijs
€ 350 (vrij van btw)

Voor wie
De intervisie is voor alle RC-leden toegankelijk. De VRC helpt bij het zorgvuldig plaatsen van de deelnemers in de diverse intervisiegroepen. Dat gaat in onderlinge samenspraak waarbij we rekening houden met je persoonlijk profiel, niveau, voorkeuren en locatie.

Aanmelden
Als je hebt aangemeld, krijg je een inventarisatieformulier toegestuurd. Aan de hand van je antwoorden op de vragen, wordt je in een groep geplaatst. Zodra de intervisiegroep compleet is, wordt een eerste bijeenkomst gepland. Na afloop van de eerste bijeenkomst wordt in samenspraak de andere bijeenkomsten en locatie gepland.

Heeft u vragen?
VRC Finance Academy
Drs. Bianca van den Brink
E-mail: financeacademy@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 08