Leden

RC: de top van het Financieel Management
Binnen VRC is de top van het financieel management verenigd. Leden zijn actief als CFO of Financieel Directeur van ondernemingen. VRC heeft op dit moment 4.500 leden. Gezien de grote vraag naar Registercontrollers verwachten we dat dit aantal de komende jaren sterk zal groeien.

De VRC-leden staan voor een verantwoorde beroepsuitoefening. Ze hebben een gedragscode en houden hun kennis up-to-date via opleidingen en bijeenkomsten.

Ieder jaar wordt door de VRC de Top 50 van RC’s samengesteld, met de belangrijkste eindverantwoordelijke RC’s binnen bedrijven.

Ereleden

Ereleden hebben zich voor de VRC of het vakgebied van RC uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt en zijn daarom als erelid benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Lid worden

Heb je de opleiding tot Registercontroller afgerond of ben je bezig met de opleiding? Word dan lid of aspirant-lid van de VRC!

Lidmaatschap opzeggen

Jammer dat je overweegt om op te zeggen. Dankzij jou en 4.300 andere leden hebben we de afgelopen jaren veel kunnen bereiken. Ook de komende jaren spannen we ons in om een verantwoorde beroepsuitoefening mogelijk te maken en het vak van RC bij o.a. bedrijven en jongeren op de kaart te zetten.

Wil je toch opzeggen? Doe dit dan conform artikel 5 van de statuten.

Zoek een RC