Netwerk

Om de ambitie van de VRC te bereiken is samenwerking met het (Inter)nationale speelveld van essentieel belang. Daarom onderhouden wij contacten met organisaties en instellingen met gemeenschappelijke belangen. Goede contacten met het netwerk stellen ons in staat kennis uit te wisselen en krachten te bundelen.

Universiteiten

VRC is verantwoordelijk voor het curriculum van de erkende opleidingen. Door de samenwerking met universiteiten blijft de EMFC-opleiding up-to-date.

Alumni verenigingen

De VRC onderhoudt en stimuleert contacten tussen alumni, de VRC en de universiteit.

Nationaal netwerk

Binnen Nederland zijn diverse organisaties actief die zicht richten op (een deel van) het financieel management.

Internationaal netwerk

Het lidmaatschap van en samenwerking met internationale organisaties versterkt de positie van de VRC in het internationale speelveld.

Zoek een RC