22 februari 2018

Oproep: 2 leden-RC gezocht voor VRC Commissie Handhaving & Ethiek

Heeft u een visie op hoe de RC het vak van de financial executive op een verantwoorde wijze dient uit te oefenen en welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn? Heeft u affiniteit met professionele ethiek en vindt u dat de V(RC) daarin met de VRC Gedragscode het goede voorbeeld moet geven? Dan is een vrijwilligersfunctie als lid-RC van de VRC Commissie Handhaving & Ethiek (Cie. H&E) iets voor u.

De Cie. H&E komt zesmaal per jaar bijeen. De vergaderingen vinden plaats op de 1e woensdag van de maanden februari, april, juni, oktober en december van 15.30 tot 17.30 uur bij de VRC in Amsterdam en in augustus op de laatste woensdag van de maand. De tijdsbesteding is afhankelijk van de eigen invulling van de functie en bedraagt ongeveer 3 tot 5 dagen per jaar. Als Cie. H&E lid adviseert u het VRC Bestuur over vraagstukken aangaande beleid, handhaving en uitvoering van de Gedragsode.

De Cie. H&E werkt met diverse werkgroepen: ‘IESBA/IFAC’ (analyse van internationale regelgeving); ‘VRC Code Challenge’ (organisatie van een event over professionele ethiek); ‘Moresprudentie’ (analyse van morele casuïstiek); ‘Controle Orgaan PE’ (controle van en advies over Permanente Educatie) en ‘VRC-beleid Gedragscode’ (algemene beleidsvorming over de VRC Gedragscode)

De Cie. H&E heeft 10 leden: leden-RC, een buitenlid-ethicus en een buitenlid-permanente educatie. Zij vormen een team met verschillende disciplines en competenties en zij moeten een onafhankelijke oordeelsvorming hebben. Dit vraagt om een combinatie van senioriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en het vermogen om effectief in een team te kunnen functioneren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VRC beleidscoördinator netwerkontwikkeling, professionele ethiek en permanente educatie Willem Geursen via 020-240 1100 of 06-3410 1590. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u een korte motivatie met cv per mailen naar w.geursen@vrc.nl

Zoek een RC