18 september 2017

Paula van Veen-Dirks RC vertrouwenspersoon VRC

Op 12 september 2017 is mevrouw prof. dr. Ir. P.M.G. (Paula) van Veen-Dirks RC, Professor of Management Accounting and Control aan de Rijksuniversiteit Groningen, benoemd als vertrouwenspersoon van de VRC. De benoeming geldt voor een periode van 3 jaar.

Paula van Veen-Dirks zal leden ondersteunen bij belangrijke gedragsmatige dilemma’s, die niet intern kunnen worden opgelost. Zij helpt bij de aanpak van gedragsmatige conflicten zonder de vertrouwelijkheid aan te tasten.

Paula van Veen-Dirks is hoogleraar Management Accounting bij de vakgroep Accounting van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor haar benoeming aan de Rijksuniversiteit Groningen was ze werkzaam bij de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit als universitair hoofddocent accounting en control.  Ze is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg. Zij is tevens register controller (RC). Haar onderzoeksinteresse ligt op het terrein van prestatiemanagement en het ontwerpen en gebruik van management control systemen. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen strategie en management control, op prestatiemeting, op innovaties en veranderingen in management accounting, en op interorganisationele verbanden en management control.
Haar onderzoek is verschenen in zowel nationale als internationale tijdschriften, waaronder ook vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zoals Accounting, Organizations and Society, Journal of Management Accounting Research, Supply Chain Management, Management Accounting Research en Long Range Planning.

Leden van de VRC kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon via de website van de VRC: https://www.vrc.nl/over-vrc/vertrouwenspersoon.

Zoek een RC