09 april 2018

Visitatie Accountancy Europe

Op 23 maart 2018 bezocht een delegatie van Accountancy Europe de VRC. Petra Weymüller, directeur van Accountancy Europe en consulent Alessandro Solidoro, vicevoorzitter van Accountancy Europe, hebben een onderzoek uitgevoerd naar de VRC, omdat de VRC een aanvraag heeft ingediend voor het lidmaatschap van Accountancy Europe. 

Aangezien steeds meer informatie over boekhouding en rapportage afkomstig is van de Europese Unie, vindt de VRC het een goed idee om deze informatie naar haar leden te kanaliseren. Accountancy Europe organiseert regelmatig relevante evenementen, zoals Digital Day (19 juni 2018 in Brussel). Daarnaast zijn de onderzoeken en publicaties van Accountancy Europe relevant voor de dagelijkse praktijk van controllers: zo is de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een resultaat van de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Het Accountancy Europe-team sprak met een brede vertegenwoordiging van de VRC, bestaande uit: prof. dr. ir. Jan Bots (directeur EMFC Nyenrode Business Universiteit), drs. Paul de Brie RC (lid Commissie Handhaving en Ethiek), drs. Henri van Horn RA RC (voorzitter VRC), Jaspert Meijburg RA RC (Concerncontroller Zorggroep Alliade), drs. Roger Mullers RA RC (directeur VRC), dhr. Ward Messer (rechter bij de Rechtbank Midden Nederland, voorzitter VRC-tuchtraad) en drs. Edward Smit RC (Senior beleidsmedewerker VRC).

Een volledig verslag van de visitatie van Accountancy Europe leest u in We are finance, editie 2.

Zoek een RC