10 april 2018

Ambidexteriteit, een belangrijke uitdaging voor controllers

Operational excellence is gerelateerd aan control, zekerheid en het doorvoeren van verbetering en efficiëntie op de korte termijn. Innoveren aan de andere kant gaat over exploreren, autonomie, experimenteren, risico’s nemen, flexibiliteit en de lange termijn. Kan een besturingssysteem zich richten op het bereiken van zowel innovatie als efficiëntie, ook wel ambidexteriteit genaamd?

Volgens Werner Bruggeman is het bevorderen van ambidexteriteit tegenwoordig een belangrijke uitdaging voor controllers. “Exploitatie en exploratie vergen in de organisatie een substantieel andere strategie, structuur, processen, competenties en cultuur. Tevens wordt er op een andere manier tegen performance  aangekeken.” Bruggeman is hoogleraar Management Control bij de Universiteit van Gent. Hij geeft op 29 mei de masterclass Het ontwerp van Hybride Management Control Packages bij de VRC Finance Academy.

Bedford en Malmi (2015) hebben recent een onderzoek gedaan naar de besturingssystemen in 400 bedrijven en hebben hieruit meest voorkomende controlsystemen beschreven. Het interessante van de onderzoeksresultaten is dat er in de groep van bedrijven die opereren in complexe en dynamische omgevingen twee type configuraties van besturingssystemen vastgesteld werden, het devolved en hybride controlsysteem.

Devolved vs. hybride control

Een eerste groep bedrijven bestuurt haar performance via ‘devolved control’, ofwel via een organisch systeem. Een interessant resultaat is dat deze configuratie vooral waargenomen wordt in bedrijven die opereren in onvoorspelbare en turbulente omgevingen en in bedrijven met een sterke focus op innovatie.

Een tweede groep van bedrijven die opereren in complexe en dynamische omgevingen kiest voor een andere control configuratie, namelijk de ‘Hybrid control’ configuratie. Het hybride besturingsmodel is gebaseerd op een evenwichtige combinatie van mechanistische en organische besturingssystemen.

Uit onderzoek blijkt dat het hybride besturingsmodel voornamelijk wordt gebruikt in bedrijven die opereren in een complexe dynamische omgeving waarin managers enerzijds gemotiveerd moeten worden om te innoveren, maar tegelijk de winkel draaiend moeten houden en de bestaande business verder blijven ‘exploiteren’ en rendabiliseren.

De configuration research van Bedford en Malmi toont dus aan dat de besturingsconfiguratie in bedrijven die ambidextrous moeten zijn tegelijk bestaat uit controlesystemen die innovatie drijven en controlesystemen die efficiëntie drijven, en dat de combinatie van deze (op eerste zicht tegenstrijdige) systemen goed kan werken.

Tijdens de masterclass voeren we een dialoog over hoe we controlesystemen die innovatie drijven optimaal kunnen gecombineerd worden met controlesystemen die efficiëntie drijven.

  • Hebben we in ons huidig besturingsmodel voldoende (of te veel) stuursystemen aanwezig die mensen aanzetten tot exploratie en innovatie?
  • Hebben we in ons besturingsmodel voldoende (of te veel) stuursystemen die mensen motiveren voor exploitatie van de bestaande business, het managen van de efficiëntie en de winstgevendheid?
  • Welke efficiëntiesturingssystemen beperken de innovatiekracht en hoe kunnen nadelige invloeden geminimaliseerd worden?
  • Welke innovatie-drijvende stuursystemen hebben een nadelige invloed op de efficiëntie en de exploitatie van de bestaande business en hoe kunnen zulke nadelige invloeden geminimaliseerd worden?

 

Zoek een RC