19 april 2018

Oproep: leden-RC gezocht voor VRC Commissie Netwerkontwikkeling

Heeft u een visie op hoe de VRC de ontwikkeling van het netwerk van de Registercontrollers verder kan versterken en welke acties en activiteiten daarvoor nodig zijn? Heeft u affiniteit met themagerichte netwerk events en publicaties, en wil u daar graag een bijdrage aan leveren? Dan is een vrijwilligersfunctie als lid-RC van de VRC Commissie Netwerkontwikkeling iets voor u.

De Cie. Netwerkontwikkeling adviseert het Bestuur inzake beleids- en uitvoeringsvraagstukken in het kader van de ontwikkeling van de VRC als netwerk voor Registercontrollers. Het doel is te zorgen  voor het behoud van de kwaliteit van het RC-dienstmerk door middel van het versterken van de VRC als netwerk voor Registercontrollers, het ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk en het jaarlijks organiseren van een paar themagerichte publicaties en bijeenkomsten (de Cie. Events organiseert de meeste, reguliere en terugkerende VRC-events).

De Cie. Netwerkontwikkeling komt viermaal per jaar bijeen. De vergaderingen vinden plaats op de 1e woensdag van de maanden maart, juni, september en december van 18.00 tot 19.30 uur bij de VRC in Amsterdam. De tijdsbesteding is afhankelijk van de eigen invulling van de functie en bedraagt ongeveer 3 tot 5 dagen per jaar. De Cie. heeft circa 10 leden-RC. Zij vormen een team met diverse disciplines en competenties. Dit vraagt om een combinatie van deskundigheid, een onafhankelijke oordeelsvorming en het vermogen om effectief in een team te kunnen functioneren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VRC beleidscoördinator netwerkontwikkeling, professionele ethiek en permanente educatie Willem Geursen via 020-240 1100 of 06-3410 1590. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u een korte motivatie met cv mailen naar w.geursen@vrc.nl

Zoek een RC