03 oktober 2017

Op weg naar een nieuw VRC magazine.

Vanaf 1 januari 2018 loopt de overeenkomst tussen VRC en NBA met betrekking tot het tijdschrift MCA af. Een goede gelegenheid om de gehele bladformule onder de loep te nemen en aan te passen aan de huidige tijd en de wensen van onze leden.

Regelmatig ontvangen wij signalen van leden dat zij de artikelen te wetenschappelijk van toon vinden en dat de artikelen daarom lastiger te lezen zijn. Daarnaast missen leden de koppeling met de dagelijkse praktijk. De informatie is daardoor minder toepasbaar. Bovendien straalt het huidige magazine weinig verenigingsgevoel uit en ontbreekt de koppeling met onze andere media, zoals de website.

Het magazine van de VRC moet beter aansluiten bij de behoefte van de leden en het belang van de RC (opleiding) bij andere doelgroepen, zoals werkgevers en (potentiele) studenten.

In oktober wordt een keuze gemaakt voor de uitgever van het nieuwe magazine. De eerste editie van het nieuwe magazine verschijnt naar verwachting in maart 2018.

Zoek een RC