28 mei 2018

Lean binnen Finance en Control Rabobank: met minder personeel kwalitatief beter werk

Woensdag 16 mei waren VRC leden te gast bij GGN Nederland in Utrecht voor de regioborrel regio Utrecht. Bijna dertig professionals waren gekomen voor een inspirerende presentatie over de toepassing van het Lean principe in het Finance en Control domein van Rabobank Nederland.

Na een kort welkom door gastheer, Drs Willem Bieshaar RC (CFO GGN), gaven John Lambrechts (26 werkzaam geweest bij Rabobank in tal van control functies en zelfstandig Lean / Agile trainer en procesbegeleider) en Edwin van de Pol (15 jaar werkzaam bij Rabobank, focuscoach en daarnaast zelfstandig adviseur) een leerzame en interactieve presentatie.

Aanleiding voor de toepassing van het Lean concept binnen het Finance en Control domein was om met minder personeel kwalitatief beter werk te leveren. Focus op kwaliteit maar ook bedoeld om de cost/income ratio van de Rabobank meer in lijn te brengen met de concurrenten. Daar ligt tegelijk een spanningsveld: concentreer je je op verhoging van de kwaliteit of richt je je meer op kostenverlaging met het gevaar draagvlak in de organisatie te verliezen. Anderzijds was duidelijk dat verandering noodzakelijk was: de doorlooptijd rapportages was veel te lang, men wist vaak niet waarom men rapporteerde en de kwaliteit liet te wensen over.

Vandaar de inzet van Lean werken binnen het Finance en Control domein om vanuit kwaliteit en medewerkers te werken en daarna de kosten te besparen. Een ambitieus programma, waarbij het verrassend wat dat het commitment lager in de organisatie hoger was dan in de top. Men bleek bereid om aan het opheffen van eigen functies en inefficiënte praktijken mee te werken. Per team werden de activiteiten grondig geanalyseerd en bekeken welke activiteiten waarde toevoegen en welke niet en dus kunnen vervallen.

Een ingrijpende operatie, die ertoe heeft geleid dat de bezetting in het run gedeelte met 29% is gedaald, de doorlooptijd is gehalveerd en binnen 1,5 week de boeken konden worden gesloten. Veel enthousiaste medewerkers, flinke besparingen, veel laaghangend fruit. Awareness over eigen werk, ketens en verspillingen. Tijd wordt vrijgemaakt om te werken aan structurele verbeteringen. Nieuwe deep dives in gang gezet, lean geborgd.

Lessons learned:

  • Veranderverhaal is essentieel
  • Lean leiderschap, voorbeeldgedrag
  • Veiligheid is belangrijk
  • Sponsorship in directie
  • Lean zelf mag nooit het doel zijn
  • Lange adem, met Lean ben je nooit klaar
  • Veel communiceren: nieuwsbrieven, leanmarkten, verbeterdag in MT, podium voor successen
  • Borging: breng formele mechanismen in lijn (budget, pm, benoemingen, functieprofielen, etc.).

Kortom en helder, inspirerend en eerlijk verhaal hoe Rabobank lean werken heeft toegepast in het domein Finance&Control.

Na afloop konden de aanwezigen nog lekker naborrelen en netwerken. We kunnen terug kijken op een inhoudelijk en organisatorisch geslaagd event in Utrecht.

Martin Bogaard,
Commissie Events VRC.

Zoek een RC