04 oktober 2017

De VRC Commissie Events zoekt vrijwilligers: leden-RC.

Met een omvang van thans meer dan 4.350 leden vormt de VRC een netwerk van ‘peers’. De Commissie Events heeft als doel zorg te dragen voor het behoud van de kwaliteit van het RC-dienstmerk. Ze doet dit al talloze jaren met succes door het ontwikkelen en het organiseren van reguliere en terugkerende VRC-events zoals het VRC Midzomer Event, het VRC jaarcongres, de Financiele Top Cyclus, en de regioborrels.

De Commissie Events bestaat uit ongeveer 5 leden. Zij vormen een team waarin verschillende disciplines en competenties - een combinatie van senioriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid, en creativiteit - zijn vertegenwoordigd.

De commissieleden organiseren bijeenkomsten in op specifieke events gerichte werkgroepen. Men moet  hierbij denken aan bijeenkomsten als de Financiële Top Cyclus, regioborrels, het VRC Midzomer Event en het VRC jaarcongres, bijeenkomsten waar vakinhoud en netwerkactiviteiten met elkaar evenwicht zijn. Van 2018, waarin we het dertigjarig lustrum van de VRC vieren, maakt de commissie een bijzonder jaar.
Over de versterking van de VRC als netwerk voor Registercontrollers hebben de commissieleden contact met het Bestuur en, waar relevant, met de Commissie Netwerkontwikkeling en die Commissie Marktontwikkeling (sponsors en partnerships). Ook contact met derden (andere leden, opleidingsinstituten, alumniverenigingen, stakeholders) kan bijdragen aan het tot stand brengen van een aansprekend event.

Profiel kandidaten en sollicitatie
Algemeen profiel m.b.t. leden-RC van de Cie. Events

Ieder lid van de Cie. Events onderschrijft de VRC-regels en is integer, onpartijdig, van onbesproken gedrag en gericht op samenwerking. Daarnaast heeft ieder lid:

 • Een analytisch inzicht;
 • Een positief-kritische, constructieve houding;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Een onafhankelijke oordeelsvorming;
 • Respect voor vertrouwelijkheid;
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • Teamspeler- en voorbeeldgedrag;
 • Het vermogen kritisch naar zichzelf te kijken (zelfreflectie);
 • Een bewezen trackrecord in het (senior) financieel management;
 • Betrokkenheid bij en ervaring met netwerkontwikkeling onderwerpen;
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring in een professionele organisatie;
 • Kennis van en belangstelling voor de activiteiten van de VRC;
 • Specifieke deskundigheid op enkele werkterreinen van de leden-RC.

Geïnteresseerden in de functie van lid-RC van de Cie. Events worden vriendelijk verzocht een korte motivatie met cv per e-mail bericht te sturen naar Barbara Herklots, programmamanager VRC (vrc@vrc.nl), onder vermelding van vrijwilligersvacature lid-RC van de Cie. Events. Mocht u iemand kennen die naar uw inzicht een geschikte kandidaat voor deze functie zou zijn, dan horen wij dit vanzelfsprekend graag. Indien u meer informatie wenst over een van deze vacature kunt u contact opnemen met Barbara Herklots via 020-240 1100. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Zoek een RC