18 augustus 2017

Commissie Handhaving & Ethiek zoekt Leden

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) zoekt een leden-RC voor haar Commissie Handhaving en Ethiek (Cie. H&E).

Dit is de door de VRC ingestelde commissie die ten doel heeft het Bestuur te adviseren inzake beleids-, handhavings-, en uitvoeringsvraagstukken in het kader van de VRC Gedragscode.

Ter borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening heeft de VRC een gedagscode waaraan de leden zich moeten houden om het merk Registercontroller (RC) te voeren. De gedragscode beschrijft de volgende vijf fundamentele beginselen die richting moeten geven aan het gedrag van de RC: Professioneel gedrag, Objectiviteit, Deskundigheid en zorgvuldigheid, Integriteit en Geheimhouding (PODIG).

De Commissie Handhaving en Ethiek bestaat uit minimaal 5 leden, onder wie minimaal 2 leden-RC en 1 buitenlid-ethicus. Ook andere buitenleden, zoals het buitenlid-permanente educatie kunnen deel uitmaken van de commissie. Zij moeten een onafhankelijke oordeelsvorming hebben. Dit vraagt om een combinatie van senioriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en het vermogen om effectief in een team te kunnen functioneren.

De volledige vacature en het profiel van leden van de Commissie Handhaving en Ethiek kunt u hieronder downloaden. Geïnteresseerden kunnen een korte motivatie met cv per e-mail bericht sturen naar Willem Geursen, stafmedewerker VRC (w.geursen@vrc.nl), onder vermelding van vrijwilligersvacature lid RC van de Commissie Handhaving en Ethiek. Indien u meer informatie wenst over een van deze vacature kunt u contact opnemen met Willem Geursen via 020-3010473\312.

Zoek een RC