18 juni 2018

Vacature bestuurslid Beroepsontwikkeling

Hebt u een visie op de ontwikkeling van de opleiding en Permanente Educatie van de RC-ers? Hebt u bovendien zicht op de ontwikkeling van Financieel Management en de rol van de VRC hierin?
Door de benoeming van dr. Arno Geurtsen RC tot zakelijk directeur van de EMFC/RC opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is in het bestuur van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) de vacature ontstaan voor de portefeuille Beroepsontwikkeling.

De VRC
Het is de ambitie van de VRC om toe te groeien naar het Nederlands Instituut voor Financieel Management. Hierbij wordt gestreefd naar (inter)nationale samenwerking met collega instituten die dezelfde focus hebben op topposities in het financieel management.
De VRC streeft ernaar de toegevoegde waarde voor de leden te vergroten en het kwaliteitsniveau van de leden te borgen.
In 2017 zijn forse stappen gemaakt in de realisatie van de strategie door uitbreiding van de staf met nieuwe disciplines en een eigen kantoor met training- en vergaderfaciliteiten voor leden.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden met de volgende portefeuilleverdeling:

 • Voorzitter: verantwoordelijk voor de governance, (inter) nationale samenwerking en communicatie;
 • Bestuurslid Netwerkontwikkeling, secretaris: verantwoordelijk voor het functioneren van de VRC als vereniging;
 • Bestuurslid Marktontwikkeling: verantwoordelijk voor de vergroting van de ‘footprint’ van de Registercontroller op de arbeidsmarkt voor het senior financieel management;
 • Bestuurslid Beroepsontwikkeling: Verantwoordelijk voor de vaktechnische ontwikkeling van de opleiding tot RC, de RC en Permanente Educatie van de leden;
 • Bestuurslid Financiën en Digitale Technologie, penningmeester: verantwoordelijk voor de financiën en informatiestructuur ten behoeve van het bestuur, het bureau en de leden.

Verantwoordelijkheden
Het bestuurslid Beroepsontwikkeling is verantwoordelijk voor het te voeren beleid met betrekking tot:

 • De actualisering van de opleiding tot registercontroller;
 • De inhoud van een opleidingsprogramma voor de permanente educatie van de leden;
 • De realisatie van actueel en thematisch onderzoek over professionele onderwerpen in het financieel management die van belang zijn voor de leden resulterend in publicaties en seminars;
 • De ontwikkeling van een opleidingsladder die het carrière pad volgt van de (toekomstige) leden;
 • De conformiteit van de RC opleiding aan de International Education Standards (IES’s) van de International Accounting Education Standards Board (IAESB).

Profiel
De kandidaten hebben het volgende profiel:

 • In het bezit van ruime bestuurlijke ervaring op executive niveau;
 • Bekend en vertrouwd met de nieuwste ontwikkelingen in het financieel management;
 • Goed in staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en op hoofdlijnen te discussiëren;
 • In staat strategisch en analyserend te acteren;
 • In staat de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen bij te wonen en zich daarop goed voor te bereiden;
 • Minimaal twee jaar lid van de VRC;
 • initiatiefrijk, creatief, enthousiasmerend;
 • Flexibel, representatief, constructief;
 • Communicatief vaardig, teamspeler;
 • Breed deskundig, ruim ervaren qua werk en in het bezit van een visie op de financiële functie;
 • In staat een heldere en brede visie te ontwikkelen op financieel-economische en financieel-administratieve opleidingen;
 • Heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en heeft een ontwikkeld zicht op de academische wereld en de (internationale) wereld van financiële opleidingen
 • Heeft een netwerk op C-suite niveau in het financieel management teneinde de relevantie van de opleiding en de RC titel te kunnen borgen.

Bestuursleden onderschrijven de missie, ambitie en strategie van de VRC. Zij zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke belangen bij de vereniging.

Vereisten

 • Heeft voldoende mate van beschikbaarheid (minimaal 10 tot 15 dagen per jaar), deels overdag;
 • Heeft geen zakelijke belangen bij de VRC; vervult geen nevenfuncties die een risico vormen voor een integere invulling van de bestuursfunctie bij de VRC;
 • Is lid van de VRC;
 • Voldoet aan PE-regeling en de gedragscode van de VRC.

Procedure

De volgende planning zal worden gehanteerd:

 • Reacties: uiterlijk 7 september 2018
 • 1e selectie: week 37
 • Gesprekken: 13 en 14 september
 • Besluit voordracht: uiterlijk 21 september 2018
 • Bekendmaking voordracht (onderdeel ALV): 21 september
 • Voordracht aan ALV: 2 oktober 2018

Termijn en vergoedingen
Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn van nogmaals 2 jaar. Op deze functie is het VRC vergoedingsreglement van toepassing.

Reageren
Geïnteresseerden in de vacature kunnen een beknopte motivatiebrief voorzien van een curriculum vitae en enkele referenties vóór 7 september 2018 sturen naar drs. Edward Smit RC (e.smit@vrc.nl). Voor verdere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter: drs. H.A.L.M. (Henri) van Horn RA RC (havanhorn@freeler.nl / 06 1233 6854).

Zoek een RC