18 juni 2018

Vacature Bestuurslid (beoogd voorzitter)

In verband met het eindigen van de bestuurstermijn van : drs. H.A.L.M. (Henri) van Horn RA RC is het bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. Iemand die een visie heeft op, en zich sterk wil maken voor de Registercontroller als de kwalificatie voor een senior positie in het financieel management.
De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en geeft leiding aan het realiseren van de visie en ambitie van de vereniging. Daarnaast is de voorzitter het boegbeeld van de VRC richting key-stakeholders.

De VRC
Het is de ambitie van de VRC om toe te groeien naar het Nederlands Instituut voor Financieel Management. Hierbij wordt gestreefd naar (inter)nationale samenwerking met collega instituten die dezelfde focus hebben op topposities in het financieel management.
De VRC streeft ernaar de toegevoegde waarde voor de leden te vergroten en het kwaliteitsniveau van de leden te borgen.
In 2017 zijn forse stappen gemaakt in de realisatie van de strategie door uitbreiding van de staf met nieuwe disciplines en een eigen kantoor met training- en vergaderfaciliteiten voor leden.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden met de volgende portefeuilleverdeling:

 • Voorzitter: verantwoordelijk voor de governance, (inter) nationale samenwerking en communicatie;
 • Bestuurslid Netwerkontwikkeling, secretaris: verantwoordelijk voor het functioneren van de VRC als vereniging;
 • Bestuurslid Marktontwikkeling: verantwoordelijk voor de vergroting van de ‘footprint’ van de Registercontroller op de arbeidsmarkt voor het senior financieel management;
 • Bestuurslid Beroepsontwikkeling: Verantwoordelijk voor de vaktechnische ontwikkeling van de opleiding tot RC, de RC en Permanente Educatie van de leden;
 • Bestuurslid Financiën en Digitale Technologie, penningmeester: verantwoordelijk voor de financiën en informatiestructuur ten behoeve van het bestuur, het bureau en de leden.

Verantwoordelijkheden

 • Toezien op het functioneren van het bestuur als team, hieraan een actieve bijdrage leveren en tijdig bijsturen indien noodzakelijk;
 • Uitvoering van de, door de algemene ledenvergadering in 2016 aangenomen, strategie van de VRC;
 • Plannen en leiden van de bestuursvergaderingen;
 • Toezien op de uitvoering van de besluiten genomen door de algemene vergadering en het bestuur alsmede op de voortgang en tijdigheid;
 • Samen met de secretaris toezien op naleving van de statuten;
 • Leiding en invulling geven aan de portefeuilles (inter)nationale samenwerkingen en communicatie;
 • Leiding geven aan de directie van het bureau.

Profiel
De kandidaten hebben het volgende profiel:

 • In het bezit van ruime bestuurlijke ervaring op executive niveau;
 • Binding met de missie, ambitie en strategie van de VRC;
 • Een visie op en ervaring als top financial (bijv. CFO, Financieel Directeur) in het bedrijfsleven of de non-profit sector;
 • Een goede feeling met de academische wereld;
 • Aantoonbare relevante bestuurlijke ervaring;
 • Bestuurlijk inzicht en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Helikopterview;
 • Goede communicatieve mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Visionair en democratisch leider;
 • Bruggenbouwer die partijen bij elkaar brengt en een gezamenlijke visie creëert;
 • Zelfvertrouwen, enthousiast en charismatisch;
 • Boegbeeldfunctie naar buitenwereld c.q. key stakeholders;
 • Ondernemend en veranderingsgericht;
 • Heeft een, voor de VRC relevant, netwerk op C-suite niveau.

Vereisten

 • Heeft voldoende mate van beschikbaarheid (minimaal 8 uur per week), deels overdag;
 • Heeft geen zakelijke belangen bij de VRC; vervult geen nevenfuncties die een risico vormen voor een integere invulling van de bestuursfunctie bij de VRC;
 • Is lid van de VRC;
 • Voldoet aan PE-regeling en de gedragscode van de VRC;
 • Voorbeeldfunctie.

Procedure
Voor de benoeming van het bestuurslid (beoogd voorzitter) wordt een selectiecommissie samengesteld, bestaande uit 3 bestuursleden en 2 oud voorzitters.

De volgende planning zal worden gehanteerd:

 • Reacties: uiterlijk 7 september 2018
 • 1e selectie: week 37
 • Gesprekken: 13 en 14 september
 • Besluit voordracht: uiterlijk 21 september 2018
 • Bekendmaking voordracht (onderdeel ALV): 21 september
 • Voordracht aan ALV: 2 oktober 2018

Termijn en vergoedingen
Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn van nogmaals 2 jaar. Op deze functie is het VRC vergoedingsreglement van toepassing.

Reageren
Geïnteresseerden in de vacature kunnen een beknopte motivatiebrief voorzien van een curriculum vitae en enkele referenties vóór 7 september 2018 sturen naar drs. Edward Smit RC (e.smit@vrc.nl). Voor verdere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter: drs. H.A.L.M. (Henri) van Horn RA RC (havanhorn@freeler.nl / 06 1233 6854).

Zoek een RC