18 juni 2018

Vacatures Raad van Advies

De VRC maakt een snelle ontwikkeling door. Structurele input van leden en stakeholders is hierbij onmisbaar. Het bestuursreglement van de VRC biedt de mogelijkheid om een Raad van Advies in te stellen. Momenteel zijn er vacatures voor leden van de Raad van Advies.

Samenstelling Raad van Advies
De Raad van Advies bestaat uit 5 personen, te weten 3 RC’s en 2 niet RC’s. Gezocht wordt naar zowel RC leden als niet RC leden.

Verantwoordelijkheden
De Raad van Advies adviseert het Bestuur inzake besluitvorming over strategische aangelegenheden voor de VRC. De Raad van Advies geeft zowel gevraagd als ongevraagd haar visie op bestuurlijke voornemens, waarbij de Raad van Advies als klankbord fungeert. De RvA vergadert tweemaal per jaar.

Profiel leden Raad van Advies
Leden van de Raad van Advies hebben:

 • Een brede kennis en ervaring over en een visie op het vakgebied van het financieel management, de RC opleiding en het RC dienstmerk;
 • Ruime ervaring op C-suite niveau in het bedrijfsleven en/of de non-profit sector;
 • Een goede feeling met de academische wereld is een pré;
 • Affiniteit met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en deze kunnen vertalen naar een visie op het vakgebied van het financieel management;
 • Affiniteit met nationale en internationale ontwikkelingen in het financiële vakgebied;
 • Bewezen vaardigheden in toezichthoudende functie(s);
 • Helikopterview en onderwerpen op hoofdlijnen kunnen adresseren en bespreken.

Vereisten

 • Geen zakelijke belangen bij de VRC; vervullen geen (neven)functies die een risico vormen voor een integere invulling van de functie binnen de Raad van Advies;
 • Voor de RC’s geldt dat deze voldoen aan de PE-regeling en de gedragscode van de VRC.

Procedure

De volgende planning zal worden gehanteerd:

 • Reacties: uiterlijk 7 september 2018
 • 1e selectie: week 37
 • Gesprekken: 13 en 14 september
 • Besluit voordracht: uiterlijk 21 september 2018
 • Bekendmaking voordracht (onderdeel ALV): 21 september
 • Voordracht aan ALV: 2 oktober 2018

Termijn en vergoedingen
De leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn van nogmaals 3 jaar. Op deze functies is het VRC vergoedingsreglement van toepassing.

Reageren
Geïnteresseerden in de vacature kunnen een beknopte motivatiebrief voorzien van een curriculum vitae en enkele referenties vóór 7 september 2018 sturen naar drs. Edward Smit RC (e.smit@vrc.nl). Voor verdere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter: drs. H.A.L.M. (Henri) van Horn RA RC (havanhorn@freeler.nl / 06 1233 6854).

Zoek een RC