25 juni 2018

Vacature bestuurslid Marktontwikkeling

Hebt u een visie op het gebied van de positionering van het merk RC in de markt en zicht op de vraag in de arbeidsmarkt naar RC-ers? Hebt u bovendien zicht op de ontwikkeling van het Financieel Management en de rol van de VRC hierin?
Door het voorgenomen aftreden als VRC bestuurslid van Sanjin Nabuurs RC (eind augustus 2018) is in het bestuur van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) de vacature ontstaan voor de portefeuille Marktontwikkeling.

De VRC
Het is de ambitie van de VRC om toe te groeien naar het Nederlands Instituut voor Financieel Management. Hierbij wordt gestreefd naar (inter)nationale samenwerking met collega instituten die dezelfde focus hebben op topposities in het financieel management.
De VRC streeft ernaar de toegevoegde waarde voor de leden te vergroten en het kwaliteitsniveau van de leden te borgen.
In 2017 zijn forse stappen gemaakt in de realisatie van de strategie door uitbreiding van de staf met nieuwe disciplines en een eigen kantoor met training- en vergaderfaciliteiten voor leden.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden met de volgende portefeuilleverdeling:

 • Voorzitter: verantwoordelijk voor de governance, (inter) nationale samenwerking en communicatie;
 • Bestuurslid Netwerkontwikkeling, secretaris: verantwoordelijk voor het functioneren van de VRC als vereniging;
 • Bestuurslid Marktontwikkeling: verantwoordelijk voor de vergroting van de ‘footprint’ van de Registercontroller op de arbeidsmarkt voor het senior financieel management;
 • Bestuurslid Beroepsontwikkeling: Verantwoordelijk voor de vaktechnische ontwikkeling van de opleiding tot RC, de RC en Permanente Educatie van de leden;
 • Bestuurslid Financiën en Digitale Technologie, penningmeester: verantwoordelijk voor de financiën en informatiestructuur ten behoeve van het bestuur, het bureau en de leden.

Verantwoordelijkheden
Het bestuurslid Marktontwikkeling is verantwoordelijk voor het te voeren beleid met betrekking tot:

 • De RC titel ontwikkelen tot de bij werkgevers in profit en non-profit sector geprefereerde kwalificatie voor een senior functie in het financieel management;
 • De RC opleiding onder masterstudenten bij universiteiten promoten als dé opleiding voor een senior positie in het financieel management;
 • Voor de VRC ontwikkelen van partnerships die het voorgaande beleidsmatig en financieel (sponsors) ondersteunen;
 • Het identificeren van belangrijke thema’s voor de financieel professional, ontwikkelingen in de financiële functie en hoe de VRC op deze thema’s kan inspelen;

Profiel
De kandidaten hebben het volgende profiel:

 • In het bezit van ruime bestuurlijke ervaring op executive niveau;
 • Bekend en vertrouwd met de nieuwste ontwikkelingen in het financieel management;
 • Goed in staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en op hoofdlijnen te discussiëren;
 • In staat strategisch en analyserend te acteren;
 • In staat de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen bij te wonen en zich daarop goed voor te bereiden;
 • Minimaal twee jaar lid van de VRC;
 • initiatiefrijk, creatief, enthousiasmerend;
 • Flexibel, representatief, constructief;
 • Communicatief vaardig, teamspeler;
 • Breed deskundig, ruim ervaren qua werk en in het bezit van een visie op de financiële functie;
 • Heeft een netwerk op C-suite niveau in het financieel management teneinde de relevantie van de opleiding en de RC titel te kunnen borgen;
 • Gevoel voor beleidsmatige marketing. Outgoing persoonlijkheid.

Bestuursleden onderschrijven de missie, ambitie en strategie van de VRC. Zij zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke belangen bij de vereniging.

Vereisten

 • Heeft voldoende mate van beschikbaarheid (minimaal 10 tot 15 dagen per jaar), deels overdag;
 • Heeft geen zakelijke belangen bij de VRC; vervult geen nevenfuncties die een risico vormen voor een integere invulling van de bestuursfunctie bij de VRC;
 • Is lid van de VRC;
 • Voldoet aan PE-regeling en de gedragscode van de VRC;

Procedure
De volgende planning zal worden gehanteerd:

 • Reacties: uiterlijk 7 september 2018
 • 1e selectie: week 37
 • Gesprekken: 13 en 14 september
 • Besluit voordracht: uiterlijk 21 september 2018
 • Bekendmaking voordracht (onderdeel ALV): 21 september
 • Voordracht aan ALV: 2 oktober 2018

Termijn en vergoedingen
Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn van nogmaals 2 jaar. Op deze functie is het VRC vergoedingsreglement van toepassing.

Reageren
Geïnteresseerden in de vacature kunnen een beknopte motivatiebrief voorzien van een curriculum vitae en enkele referenties vóór 7 september 2018 sturen naar drs. Edward Smit RC (e.smit@vrc.nl). Voor verdere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter: drs. H.A.L.M. (Henri) van Horn RA RC (havanhorn@freeler.nl / 06 1233 6854).

Zoek een RC