14 augustus 2018

Bestuurlijke vacatures VRC (aangepaste reactiedatum)

Gezien de vakantieperiode heeft het VRC-bestuur besloten de reactietermijn voor de bestuurlijke vacatures en voor de Raad van Advies te verlengen tot uiterlijk vrijdag 7 september 2018.

In de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Registercontrollers van 2016 is door de leden de nieuwe strategie voor de toekomst van de vereniging aangenomen. Dit betekent onder meer de migratie naar een zelfstandige organisatie en governance van de VRC met als stip op de horizon de ontwikkeling naar een Nederlands Instituut voor Financieel Management.

Intussen is al veel bereikt: een eigen kantoororganisatie en locatie, een nieuwe huisstijl en website, wekelijkse nieuwsbrieven, het kwartaalmagazine We are finance., de VRC Finance Academy en vooral veel meer bijeenkomsten voor de leden. Daarnaast is internationale aansluiting van de VRC gerealiseerd door lidmaatschappen van de International Federation of Accountants (IFAC), International Group of Controlling (IGC) en Accountancy Europe (AE) en samenwerkingsovereenkomsten met CIMA en ICAI.

De verdere ontwikkeling van de VRC naar een netwerkorganisatie met een focus op de onderwerpen die gerelateerd zijn aan de eindverantwoordelijkheid voor het financieel management in een organisatie: profit of non profit, vraagt om bestuurders die deze ambitie delen en bereid zijn zich hiervoor in te zetten. Gevoel voor wat er onder de leden speelt, een antenne voor de ontwikkelingen die de toekomst van de financiële professie kunnen bepalen zijn, naast bewezen managementervaring, essentieel voor een goede vervulling van de vacatures.

De volgende vacatures staan open:

Leden Raad van Advies

Bestuurslid, beoogd voorzitter

Bestuurslid Beroepsontwikkeling

Bestuurslid Marktontwikkeling

 

Zoek een RC