02 juli 2018

De RC Top 2018: nu ook not-for-profit

De VRC streeft er naar dat de Registercontroller de meest gevraagde kwalificatie is voor een eindverantwoordelijke functie in het (financieel) management van organisaties: profit en not-for-profit. Om deze doelstelling te effectueren stelt de VRC onder meer jaarlijks de RC Top 50 samen van Registercontrollers die werkzaam zijn in de profit sector. Hieraan wordt geëigende publiciteit gegeven door publicatie in ons magazine We Are Finance.
Omdat een toenemend aantal Registercontrollers werkzaam is in een eindverantwoordelijke functie in het management van not-for-profit organisaties start de VRC dit jaar ook met de publicatie van een ranking van RC’s in deze sector: de RC Top 20.

Hoe een en ander werkt om te worden vermeld in deze ranking leggen wij u hierna uit.

De RC Top 20 not-for-profit
Deze rangschikking is  niet op financiële omzet, zoals bij de Top 50, maar op sociaal bereik: de hoeveelheid  mensen die de organisatie bereikt met haar werkzaamheden.
Omdat dit criterium verschilt per organisatie is voor de not-for-profit een indeling gemaakt in de volgende sectoren, elk met een onderscheidend criterium.

Sector

criterium

Woningbouwverenigingen

voorraad sociale huurwoningen, aantal huurders

Openbaar bestuur

aantal bereikte burgers

Onderwijs

aantal leerlingen/studenten

Ziekenhuizen

Aantal unieke patiënten, consulten, dagverpleging, verpleegdagen, opnames,

Academische en Topklinische ziekenhuizen

Aantal unieke patiënten, consulten, dagverpleging, verpleegdagen, opnames, AIO’s, promovendi en studenten

Gezondheidszorg

aantal cliënten

Kunst & Cultuur

aantal  bezoekers

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties

aantal donateurs + leden

De gegevens komen uit een officieel document, zoals het jaarverslag, en hebben betrekking op het jaar 2017.
Voor de Top-20 komt u in aanmerking wanneer u een eindverantwoordelijke functie bekleed in een not-for-profitorganisatie.

De RC Top 50 profit
U komt in aanmerking voor een plaats op de Top 50 RC's wanneer u binnen uw bedrijf of bedrijfsonderdeel een aantoonbaar eindverantwoordelijke functie had. U bent dan lid van het hoogste bestuursorgaan (raad van bestuur, executive committee, directie etc.) van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel. Dit bedrijfsonderdeel is een voor de markt duidelijk herkenbaar en bekend deel van uw organisatie. Het maakt hierbij niet uit of de bedrijfsonderdelen zijn onderverdeeld naar productcategorie of geografisch gebied.

Uw positie op de ranglijst wordt bepaald door de omzet van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel in het jaar 2017.

RC Top 2018
Uw reactie stellen we zeer op prijs wanneer u denkt dat u, of een andere RC, op een van deze lijsten thuishoort. Omdat wij mogelijk niet altijd beschikken over de meest actuele werkgegevens van leden, kunt u hiermee bijdragen aan een juiste weergave.

De RC Top 2018 wordt gepubliceerd in VRC magazine We Are Finance.

Hoe werkt het?
U stuurt, uiterlijk maandag 13 augustus 2018, een bericht naar de VRC (e.simpelaar@vrc.nl) onder vermelding van Top 50 of Top 20, uw volledige naam, functiebenaming, titulatuur, bedrijf, (eventueel) bedrijfsonderdeel, (eventuele) beursnotering en de omzet dan wel het relevante top-20 criterium over 2017 van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel. Voeg daar bij een document van uw organisatie waaruit e.e.a. blijkt.

Voor een toelichting en/of vragen kunt u contact opnemen met Eefje Simpelaar van de VRC: 020-2401105 of 06-34101588.

Zoek een RC