03 juli 2018

Vacatures voorzitter en lid-RC VRC Raad van Beroep

Ter borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening heeft de VRC een gedragscode waaraan de leden zich hebben te houden. Van de gedragscode afwijkend gedrag kan leiden tot het indienen van een klacht door een belanghebbende bij de Raad van Tucht op grond van het Reglement Tuchtrechtspraak VRC 2019. De Raad van Beroep behandelt tuchtrechtelijke klachten in hoger beroep en bestaat uit drie leden: een voorzitter, een lid-RC en een lid niet-RC. De Raad van Beroep wordt ondersteund door een griffier.

In verband met het aflopen van de termijnen zoekt de VRC:

Voorzitter Raad van Beroep

Lid-RC voor de Raad van Beroep

De profielen voor deze functies vindt u op deze pagina’s of op de pagina’s van de desbetreffende functies.

Termijn en vergoedingen
De voorzitter en overige leden van de Raad van Beroep worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn van nogmaals 2 jaar. Op deze functie is het VRC vergoedingsreglement van toepassing.

Reageren
Geïnteresseerden kunnen een beknopte motivatie voorzien van een cv sturen naar w.geursen@vrc.nl Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Willem Geursen van het VRC Bureau via w.geursen@vrc.nl of 06-3410 1590 (afwezig van 13 juli t/m 6 augustus 2018).

Zoek een RC