25 oktober 2017

Gezocht: Redactie voor het nieuwe magazine

De VRC heeft de ambitie om toe te groeien naar het Nederlands Instituut voor Financieel Management. Hierbij ligt de focus op het opleiden, verenigen, ondersteunen en profileren van top professionals in het Financieel Management, zoals de Chief Financial Officer, Financieel Directeur of (groeps)controller.

De VRC wil leden door het delen van kennis daadwerkelijk verder helpen. Met informatie, inzicht en inspiratie: helder en toegankelijk gebracht. Hiervoor beschikt de VRC over verschillende online en offline middelen, zoals het magazine, de website en de nieuwsbrief. De online media zijn de afgelopen maanden aangepast. Het VRC magazine wordt in 2018 volledig vernieuwd, passend bij de actuele visie op kennisdeling en de strategie van de VRC zich te ontwikkelen tot een netwerk van financials.

De combinatie van wetenschap en praktische toepasbaarheid van kennis vraagt om een evenwichtige samenstelling van de redactie. Voor de nieuw te vormen redactiecommissie van het nieuwe VRC-magazine zoeken wij daarom leden met een missie voor de professie in het financieel management.

Als lid van de redactiecommissie schrijf je artikelen voor het nieuwe magazine en korte berichten uit de markt en wetenschap voor de website en nieuwsbrief. Je denkt mee over de bladformule en de invulling van thema’s en artikelen. Daarnaast weet je auteurs te signaleren voor de actuele onderwerpen in de financiële wereld.

Kun jij kennis goed omzetten in aansprekende verhalen en wil je meewerken aan de ambitie van de VRC? Wil je ervaring opdoen in het schrijven van artikelen en voegt het publiceren van artikelen iets toe aan jouw ontwikkeling en/of carrière? Neem dan contact op met Debby van Son, Communicatie coördinator van de VRC (d.vanson@vrc.nl).

 

Zoek een RC