27 augustus 2018

De toekomst van de finance professional

Uit een recent onderzoek dat werd gehouden onder de VRC leden, blijkt dat naarmate de FINANCIAL PROFESSIONAL meer betrokken is bij de voorbereiding van beslissingen, de kans toeneemt dat haar/zijn bedrijf nieuwe analysemethoden en technieken invoert. Dat is een belangrijke constatering in het licht van de data die in steeds grotere getale beschikbaar komt: nieuwe data vergt nieuwe methoden om data te verzamelen en nieuwe technieken om deze te analyseren. De professional speelt in dit verband een zeer belangrijke rol omdat deze data verzamelt , verrijkt data, analyseer, en beslissingen neemt op basis van de data. Daarnaast draagt de Financial Professional ook verantwoordelijk inzake de juistheid, betrouwbaarheid en validiteit van de data.

Een centrale these binnen het onderzoek luidt dat naarmate de financial professional en andere medewerkers van het bedrijf nauwer betrokken zijn bij dataverzameling en analyse, deze bedrijven ook vaker nieuwe methode en technieken invoeren. Dat is ook hetgeen we terugzien: naarmate het bedrijf meer externen inschakelt (specialisten/consultants), voeren zij met een geringere kans nieuwe methoden en technieken in. Mogelijke consequenties van deze bevindingen worden besproken.

 

Zoek een RC