07 september 2018

Permanente Educatie: welke opleidingen en cursussen voldoen aan de PE regeling?

De PE-Regeling gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de RC in het op peil houden van zijn vakkennis. Een RC kan dus zelf vaststellen of het onderwerp van de cursus op het financieel-economisch vakgebied ligt, dan wel bijdraagt aan zijn/haar persoonlijke effectiviteit. U bent volledig vrij in het kiezen van een aanbieder van cursussen, zolang de doelstelling van de PE-Regeling in ogenschouw wordt genomen. 

Interne cursussen (binnen het bedrijf)
Voor cursussen binnen het eigen bedrijf gelden dezelfde eisen alshierboven genoemd. Daarnaast geldt voor het bijwonen van interne cursussen als aanvullende eis dat er een agenda van de bijeenkomst, alsmede een deelnemerslijst en een verslag of de sheets van de betreffende cursus kan worden getoond.

Schriftelijke cursussen en E-learning
Om Schriftelijke cursussen en E-learning mee te laten tellen als cursussen moet er aan de volgende waarborgen worden voldaan: de lesstof wordt integraal doorgenomen, er is gelegenheid tot het stellen van vragen en er is een afsluitend examen. Zelftoetsing volstaat niet voor dit laatste criterium. Het is wel mogelijk om cursussen die deze garanties niet bieden onder zelfstudie te scharen. 

Meer vragen en antwoorden over permanente educatie vindt u in de Q&A: https://www.vrc.nl/pe/pe-regeling

 

Zoek een RC