02 oktober 2018

Frans van Lint nieuwe voorzitter Vereniging van Registercontrollers

Rajesh Balgobind (Marktontwikkeling) en Albert Gagliardi (Beroepsontwikkeling) maken het VRC Bestuur compleet

Op 2 oktober jl. zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VRC de volgende nieuwe bestuursleden benoemd:

  • Drs. Frans van Lint RC –Voorzitter
  • Rajesh Balgobind LLM MSC ACMA CGMA RC EMFC – Bestuurslid Marktontwikkeling
  • Drs. Albert Gagliardi RC EMFC – Bestuurslid Beroepsontwikkeling

Tijdens de ALV is afscheid genomen van de huidige voorzitter, Henri van Horn. In verband met het aflopen van zijn termijn stopt hij als voorzitter.

Frans van Lint is actief als interim financieel directeur, onder andere in het verleden bij Telfort, NS en Expert. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring. Zo stond hij als secretaris onder andere aan de wieg van het Controllersinstituut. Hij vindt het belangrijk dat de VRC zich verder kan ontwikkelen als zelfstandige vereniging. Naast het borgen van de kwaliteit van de opleiding wil hij zich ook richten op de enthousiaste samenwerking van leden binnen de verschillende commissies van de VRC.

Rajesh Balgobind volgde zijn EMFC opleiding na de studies Sociologie en Fiscaal Recht. De afgelopen jaren is hij actief als tax, IT &finance consultant bij o.a. Q8, Arcadis en WP Carey. Daarnaast ontwikkelt hij tools om processen te automatiseren. Binnen het bestuur van de VRC gaat hij zich actief inzetten om het RC dienstmerk in de (internationale) markt te zetten.

Albert Gagliardi werkt al 18 jaar als zelfstandige. Hij was actief bij o.a. Shell, Vopak en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hij houdt zich bovendien bezig met promotieonderzoek naar de toekomst van de financiële functie. Hij zal zich binnen het bestuur bezighouden met een versnelling in de ontwikkeling van het curriculum van de EMFC opleiding.

Het VRC Bestuur bestaat nu uit:

  • Drs. Frans van Lint RC - Voorzitter
  • Drs. Melinda Nieuwkoop RC - Secretaris en Netwerkontwikkeling
  • Drs. Luc Jalink RA RC CIA CFE - Penningmeester
  • Rajesh Balgobind LLM MSC ACMA CGMA RC EMFC – Marktontwikkeling
  • Drs. Albert Gagliardi RC EMFC – Beroepsontwikkeling

Dit Bestuur zal verder invulling geven aan de ambitie van de VRC om toe te groeien naar het Nederlands Instituut voor Financieel Management. Hierbij ligt de focus op het opleiden, verenigen en ondersteunen van de ruim 4.600 leden.

Frans van Lint: "Ik ben enthousiast om in deze functie te kunnen bijdragen aan de continue profilering van de Registercontroller als de best opgeleide financial, in het bedrijfsleven en de publieke sector."

Zoek een RC