22 oktober 2018

Horizontaal toezicht in de zorg

De reden om horizontaat toezicht te ontwikkelen komt voort uit de maatschappelijke discussie rond het declaratiegedrag van ziekenhuizen. Om de declaratiesystematiek te verbeteren hebben de ziekenhuizen en verzekeraars de handen ineen geslagen, wat heeft geleid tot horizontaal toezicht.

Horizontaal toezicht betekent dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk:
1. zorgdragen voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven;
2. invulling geven aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven;
3. op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid creëren over deze uitgaven naar alle ketenpartijen.

Lees in het artikel in editie 3 van We aere finance de tien principes, de noodzaak, de doelen en wat HT voor de caresector kan betekenen.

Zoek een RC