02 november 2017

Verslag VRC Regioborrel Rotterdam, 26 oktober 2017

Op 26 oktober vond een VRC regioborrel plaats, alweer voor de vijfde keer in Rotterdam, ditmaal in Locus Publicus, aan de rand van het mooie centrum van de stad.

Het onderwerp Pensioenen spreekt wellicht niet direct tot eenieders verbeelding, maar Frank Verschuren van Sprenkels & Verschuren wist deze materie voor de 25 aanwezigen in een duidelijk verhaal goed tastbaar te maken.

In het pensioenlandschap verandert momenteel veel, al blijft er onderliggend ook een hoop hetzelfde.

Er is een consolidatieslag gaande tussen de pensioenfondsen. De governance wordt daarbij steeds professioneler en meer geconcentreerd. Waren er in 1997 nog 1060 pensioenfondsen, medio 2017 is dat aantal gedaald tot 268, waarbij in de komende jaren een verdere daling tot 50 realistisch wordt geacht. Deze consolidatieslag werd grotendeels aangevoerd door verzekeraars in de rol van pensioenuitvoerder, maar sinds kort zijn hierin ook Algemene Pensioen Fondsen (APF-en) actief.

Een APF-is een nieuw pensioenvehikel met alle kenmerken van een pensioenfonds waarbij compartimentering (middels afzonderlijke zogenaamde kringen) van beleggingen en pensioenverplichtingen kan plaatsvinden. Bijna alle APF’en kennen een verzekeraar als “founding father”. Het governance regime is een stuk “lichter” dan bij pensioenfondsen.

Voor de controller is uiteraard het aspect risicomanagement relevant, en juist op dat gebied is momenteel een grote verandering gaande. Een pensioenfonds en daarmee ook een APF wordt door de toezichthouder(DNB) als een financieel instituut aangemerkt en ook als zodanig, net als banken en verzekeraars, beoordeeld. Professionalisering is het sleutelwoord waarbij de deskundigheidseisen de afgelopen jaren verder naar boven zijn bijgesteld. Ook indien een bestuur van een pensioenfonds of APF alles heeft uitbesteed blijft het bestuur aan het einde van de dag wel zelf verantwoordelijk voor haar beleid.
Ook bijvoorbeeld t.a.v. haar IT-beleid en de wijze waarop naast de financiële risico’s ook de andere niet financiële risico’s worden bezien. Het integrale risicomanagement staat derhalve zeer hoog op de agenda van alle besturen.

De titel van de lezing is “Het nieuwe pensioenvehikel Algemeen Pensioenfonds (APF) nader geanalyseerd: panacee of oude wijn in nieuwe zakken?”, en we concluderen voornamelijk het laatste. Wel zijn nog grote vraagstukken onbeantwoord, met name op het gebied van pensioenvermogens- en risicodeling tussen diverse groepen in de samenleving (jong/oud, hoog-/laagopgeleid, etc.). Voor de controller is het zaak goed op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. Er komen zeker nog de nodige veranderingen aan, en we hopen te zijner tijd een nieuwe update van Frank Verschuren te mogen ontvangen.

Verslag: Merijn Kischemöller

Zoek een RC