22 november 2018

Ethiek bijeenkomsten in samenwerking met HighQ

Op 19 november en 11 december organiseerden HighQ en de VRC samen een dilemmaworkshop ‘Ethiek’ voor circa zestig RC’s onder begeleiding van Raymond Zaal en Peter van Herk.    

De RC werkt meestal in een complexe omgeving en komt daar regelmatig morele kwesties tegen. Die zijn niet eenvoudig op te lossen. De RC heeft dan te maken met zijn eigen integriteit én die van anderen. Wat betekent integriteit voor de RC? De VRC Code geeft aan dat integriteit betekent dat een RC het tot zijn taak rekent om het moreel juiste te doen. Hij neemt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid en legt daarover verantwoording af. Dat is behoorlijk lastig.

De vraag is niet zozeer of mensen eerlijk zijn, maar onder welke condities. Welke verleidingen kunnen zij weerstaan, en op welk punt verliezen zij hun integriteit? Het individueel ethisch beslissingsproces speelt hierbij een rol. De RC doorloopt hierbij een proces van het komen tot achtereenvolgend: moreel bewustzijn, moreel oordeel, morele intentie en als laatste morele actie. Tijdens de workshop werd ook stilgestaan bij de rationalisatie van onethisch gedrag en indirecte of gemotiveerde blindheid. Voor het morele gedrag van de RC is tenslotte morele moed nodig. En voor het hebben van morele moed zijn er vele hulpbronnen beschikbaar om de ‘rug recht te houden’. 

Na de plenaire sessie ging de groep onder begeleiding in deelgroepen aan de slag met door de deelnemers zelf ingebrachte morele kwesties uit de eigen werkpraktijk. Na de bespreking van de  casussen in de deelgroepen kwamen de deelnemers weer bijeen voor het laatste deel van de plenaire sessie, waarbij de deelgroepen de besproken casussen presenteerden.

Door het volgen van deze workshop is de RC beter:

  • bekend met de brede definitie van integriteit en de professionele verantwoordelijkheid;
  • op de hoogte waar en wanneer integriteit in het werk een rol speelt;
  • bewust van het belang van integriteit voor het eigen professioneel handelen;
  • bekend met handvatten voor het bespreken van integriteitsvraagstukken waarbij waarden, normen en verantwoordelijkheden conflicteren;
  • enthousiaster en zelfbewuster om systematisch na te denken over integriteitsvraagstukken.

Begeleider dhr. Raymond Zaal
Dr. Raymond Zaal is bedrijfsethicus en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen op de vakgebieden ethiek, financiering en bedrijfskunde. Daarnaast verricht hij onderzoek aan Nyenrode Business Universiteit. Ook is hij lid van de VRC Commissie Handhaving & Ethiek en lid van het Institute for Governance and Organizational Responsibility (IGOR).

Begeleider dhr. Peter van Herk
Peter van Herk is oprichter en directeur van HighQ, namens HighQ heeft hij lange tijd als interim manager gewerkt en diverse RvC functies bekleed. Uit deze veelzijdige ervaring is de interesse voor Governance en ethiek vraagstukken ontstaan. Vanaf 2010 heeft Peter Dilemma workshops gegeven aan bedrijven en Hoge Scholen in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit.

Zoek een RC