22 november 2018

RC Top-50 en RC-Top 20 non-profit: Registercontrollers vaker op niet financiële positie

Op 22 november 2018 zijn, tijdens de Jubileumafsluiting van de Vereniging van Registercontrollers (VRC), de RC-Top 50 in de profitsector en RC-Top 20 in de non-profitsector bekend gemaakt. De hoogst genoteerde eindverantwoordelijke Registercontroller op de Top 50 is Ron Wirahadiraksa, in 2017 CFO van LafargeHolcim. In de RC Top 20 in de non-profitsector komen we registercontrollers tegen uit bijvoorbeeld de woningbouw, zorg, ideële organisaties en het openbaar bestuur. De lijsten laten zien dat Registercontrollers steeds vaker op topposities in het financieel management terecht komen.

RC Top 50 profit sector
Het is de zevende keer dat de RC-Top 50 voor de profit sector verschijnt. De RC-Top 50 is gerangschikt op basis van de omzet in 2017. De top 3 is, met Ron Wirahadiraksa (CFO LafargeHolcim), Kees Hamster (CFO Coöperatie VGZ) en Erik Swelheim (CFO, Lid Raad van Bestuur KLM) ongewijzigd gebleven. Opvallend is dat RC’s vaker terecht komen op niet financiële posities, zoals CEO of CIO. De RC-Top 50 telt 9 nieuwe namen. Daarnaast is de ondergrens van de omzet hoger geworden. Dit is een teken dat RC’s steeds vaker in de top van het financieel management bij grote organisaties terecht komen.
Opvallende stijger in de Top 50 is Vincent Geerts, CFO van Bunge Loders Croklaan. Hij steeg van de 24e plaats naar de 7e plaats. De RC-opleiding heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn carrière. “Het RC programma heeft voor mij bijgedragen in mijn ontwikkeling op zowel professioneel als persoonlijk vlak, mede ook door het platform dat het biedt voor discussies en het 'sparren' met collega's.”

RC Top 20 non-profit sector
Circa 14% van de VRC leden is werkzaam in het financieel management van non-profit organisaties. Om hen te belichten start de VRC met de publicatie van een notering van registercontrollers in deze sector: de RC-Top-20 voor de non-profit. Voor vermelding op deze lijst is het aantal mensen, dat deze organisatie bedient, van belang. Bijvoorbeeld het aantal patiënten, studenten, cliënten of huurders per jaar. Omdat dit criterium verschilt per organisatie is voor de non-profit een indeling gemaakt in een aantal sectoren. Ook hier zien we dat Registercontrollers niet alleen op financiële functies terecht komen. Het merendeel is lid van de Raad van Bestuur of bestuurder.
Walter van Wijngaarden ( Plaatsvervangend Directeur Generaal en CFO bij RIVM) merkt dat er steeds meer hoog opgeleide financials in het openbaar bestuur terechtkomen. “Het belang van hoog opgeleide financials, zoals een RC-er, is binnen de non-profit toegenomen. Om succesvol te zijn in een wereld van complexe uitdagingen en vraagstukken, moet een RC een goede financial zijn  én vooral ook goed kunnen verbinden met collega’s uit het primaire proces. Dit laatste is echt voorwaardelijk voor zijn of haar succes binnen de organisatie.”

Vraag naar Registercontrollers neemt toe
Uit arbeidsmarktonderzoeken blijkt dat de vraag naar hoog opgeleide financials, zoals Registercontrollers, toeneemt. VRC voorzitter Frans van Lint ziet dat het RC dienstmerk aan bekendheid toeneemt: “De RC opleiding is ontstaan uit een behoefte van grote multinationals, zoals Shell en Unilever. Inmiddels zien steeds meer organisaties in profit en non-profit de toegevoegde waarde van Registercontrollers. Als ik de RC-Top 50 en RC-Top 20 zie, ben ik trots op onze leden en waar ze terecht zijn gekomen.”

Zoek een RC